Kaple (karner) svatého Michala v Moravských Budějovicích

Graficke pismenko Kaple byla postavena jako funkční příslušenství kostelního areálu vznikající trhové osady, později města Moravské Budějovice: vzhledem k nevelkému areálu hřbitova bylo nezbytné shromažďování kostí ze starších pohřbů na důstojném místě. K tomu sloužilo spodní podlaží kaple, horní pak fungovalo jako kaple. Toto uspořádání, zvané karner, známe i z jiných míst Česka (nejznámější stojí v Sedleci u Kutné Hory).

 
Graficke pismenko Karner vznikl současně s jádrem sousedního kostela sv. Jiljí. Zasvěcení Archanděli Michaelovi je doloženo až k roku 1494, vzhledem k funkci objektu je však zřejmě původní (Archanděl Michael kromě mnoha dalších funkcí také soudí hříšníky). Ke stejnému roku je datován i sedlový portálek v horním podlaží. Kaple byla pravděpodobně poškozena za třicetileté války, obnova proběhla v letech 1676–77. Velká barokní úprava interiéru se uskutečnila mezi lety 1714–26: tehdy přestalo spodní podlaží sloužit jako kostnice, v horním nahradila původní strop kopule s freskovou výmalbou. Roku 1892 byla odbourána apsida, původně vysunutá do arkýřku (vzhledem k zásypům okolí byla tato skutečnost zjištěna až dodatečně).

Text: historie
3.2. 2010 - Ivan Grisa, dle B. Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska, 2. svazek, Academia 1999