Graficke pismenko Hrad Ostrý stával na kuželovitém kopci jihovýchodně od Milešova, kde jsou dodnes zachovány jeho zbytky. Vede k němu stará cesta z Milešova přes Mlýnce až na vrcholek. Těsně pod ním byl nad starou cestou vnější obranný val hradu. Cesta vedla k první bráně, jejíž malé zbytky se zachovaly. Pokračovala předhradím, otáčela se k východu, kde byla druhá brána, z níž se rovněž zachovaly zbytky, a vedla na malé prostranství. Přímo nad druhou branou bylo jakési stavení, z něhož se částečně zachoval jen sklenutý sklep. Odtud se otáčí cesta se schody na jih k dosud dobře patrné zdi, kde je třetí klenutá brána. Za branou byla pak asi malá vrátnice, kde bývalo donedávna vidět původní okno. To je již prostor dolního hradu, kde je na východě nad příkrým svahem kuželovitá skála, na níž snad stávala věž. Cesta pokračuje dále na západ, stoupá po schodech ke čtvrté bráně, vedle níž probíhaly hradby vlastního hradu. Na západní straně byla hlavní poloválcová věž, která stála na skále nad první branou, kterou tak střežila. Hlavní věž bez oken je nejlépe zachovanou částí hradu. Od ní se stoupalo po schodech v protisměru dále na východ, kde byl hradní palác. Měl nepravidelný obdélníkový půdorys, jehož severovýchodní roh vybíhal patrně v nárožní vížku.

 
Graficke pismenko Hrad Ostrý postavil kolem r. 1433 Václav Kaplíř ze Sulevic a založil tak tzv. osterskou větev Kaplířů. Václav (1420–1436) se založením Ostrého oddělil od svého bratra Kerunka (1420 až 1455), který vlastnil Milešov a určitou dobu i Dlažkovice. K hradu patřila i tvrz v Újezdě pod Ostrým (dnes Bílý Újezd). Kaplířové drželi hrad až do r. 1505, kdy Kamarét Kaplíř ze Sulevic prodal, či spíše jako věno postoupil hrad Ostrý s jiným zbožím své dceři Martě, která se stala manželkou Jindřicha Vencelíka z Vrchovišť. Pak se majitelé rychle střídali (Šlejnic, Valdštejnové). Vl.1528–1535 byl hrad Ostrý sídlem Albrechta z Valdštejna, který ho pak prodal svému bratru Janovi, držiteli tvrze v Bílém Újezdě. Nový držitel zůstal již na své pohodlné újezdské tvrzi a hrad Ostrý byl od té doby opuštěn. R. 1565 prodal jeho syn Jan mladší z Valdštejna pustý hrad s újezdskou tvrzí a vesnicemi Janu Černínovi z Chudenic. Černíny pak vystřídala markrabata z Badenu a od té doby patřil Ostrý k panství Lovosice.
 
Graficke pismenko Opuštěný hrad stále chátral a před r. 1784 byl již silně poškozen. Jakýsi zedník se zde tehdy pokoušel hledat poklady a vystavěl si tu s povolením vrchnosti pro návštěvy pivní šenk. Pátrání po pokladech skončilo bezúspěšně, ale hrad byl ještě více poškozen. Vichřice brzy potom zničila zedníkův domek a od té doby je hrad trvale opuštěn.

Text: historie
1.5. 2009 - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1984