rozhledna Růžový vrch

rozhledna císaře Františka Josefa, Jahnova, Hláska

Graficke pismenko Stavba rozhledny císaře Františka Josefa trvala dva roky a slavnostně zpřístupněna byla 17. srpna 1902 spolu s velkou výletní restaurací. O stavbu se zasloužil místní okrašlovací spolek, aby pomohl podpoře tehdy se rozvíjející turistiky a přivedl do horského města výletníky. Po roce 1918 byla přejmenována na Jahnovu (podle průkopníka německé tělovýchovy a sportu Friedricha Ludwiga Jahna) a na vyhlídkové plošině byla dostavena prosklená dřevěná nástavba. V 80. letech minulého století byla nástavba zrušena při celkové opravě, následně byla rozhledna pro špatný stav, především schodiště, dlouhodobě nepřístupná. V roce 2001 došlo k zahájení opravy původní konstrukce a instalována byla stylová dřevěná nástavba. Dne 22. června 2002 došlo k slavnostnímu vysvěcení a zpřístupnění veřejnosti. Okolo paty věže byla zbudována dřevěná přístavba sloužící i jako výstavní prostory.

Text: historie
11.4. 2004 -


OOO