Graficke pismenko Dolnobludovický zámek spolu s hospodářským dvrem, který k němu příslušel tvořili centrum vsi Dolní Bludovice.

 
Graficke pismenko Zámek, původně pozdně gotická tvrz z 15. století, tvoří obdélná jednopatrová budova budova krytá valbovou střechou s dodatečně vloženými vikýřy. Na straně západní je opatřen dvěma rohovými opěráky. Historického původu je snad i portikus se čtyřmi sloupy nesoucí balkon v ose vstupu. Veškeré historické detaily, ostění oken, fasáda, zdobení sloupů byly setřeny přestavbami pro potřeby zemědělského družstva. V areálu dvora se zachovaly hodpodářské budovy poznamenané mnohaletým užíváním JZD. Po tom, co se zámek dostal do soukromých rukou, prochází celkovou rekonstrukcí a koncem roku 2005 se blíží ke konci jeho celková oprava a rekonstrukce. Zámek dostal novou střechu, vikýře, mnohá okna kryje historizující litinová mříž. Podobně je rekonstruován i interiér se všemi dochovanými historickými detaily.
 
Graficke pismenko V budoucnu zamýšlí jeho současný majitel ing. Karel Kotula jeho využití pro své soukromé bydlení a jako sídlo své firmy.
 
Graficke pismenko Areál dvora a zámku se nachází v Dolních Bludovicích u Havířova, mezi katolickým a evangelickým kostelem.

Text: turistické
19.8. 2004 - Jan P. Štěpánek