Na skalnatém ostrohu nad Ostrovem můžete objevit poutní kapli Neposkvrněného početí Panny Marie, která byla postavena v roce 1856. Hlavní pouť po 13. červenci.
Hlavní obrázek místa
© Seyček 2003
Přístup z návsi v Malšíně po významové odbočce (žlutý trojúhelník) okolo hospodářských objektů farnosti přes louku do lesa (cca 500 metrů).
Jiří Cukr , 8.10. 2009

  historie

  Kaple byla postavena v letech 1854–1856 a největší zásluhy na tom měl blízký vyšebrodský klášter. Stavbu projektovat tamní architekt, po dostavbě sem byl umístěn oltář a kazatelna z Brodu, obraz daroval vyšebrodský opat a z Vyššího Brodu sem také putovala hlavní poutní procesí. Vrch, na kterém kaple stojí, se nazývá Tumperk, což je zkomolenina německého Turmberg.
  Jiří Cukr , 8.10. 2009

  popis

  Velice působivé místečko. Jednoduchá kaple s věžičkou. Otvírají se odtud daleké výhledy na jih, do okolí Vyššího Brodu, na pohraniční hory, šumavské a novohradské podhůří. Nad kaplí vyčnívá zajímavá skála, menší skaliska jsou i jinde v okolí a při cestě. Na severu, severozápadě a severovýchodě je patrný příkop, který obklopoval zdejší domnělý hrádek, o jehož existenci se v poslední době intenzivně mluví. Už samotný název hory napovídá, že zde

  Jiří Cukr , 8.10. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kaple
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Český Krumlov  (CK)
  Malšín