Pátek, 4. prosinec 2020. Svátek slaví Barbora, zítra Jitka

Servité – řád služebníků Panny Marie

Řád s regulemi sv. Augustina založilo v roce 1233 ve Florencii sedm vážených měšťanů (svatořečeni v roce 1888) k povznesení kultu Panny Marie. Po krátkém zrušení byl obnoven v roce 1290. Na čas byli servité přičleněni k observantům, od kterých se v roce 1570 opět odloučili. Členové řádu se věnují duchovní správě, vyučují ve školách, pracují v nemocnicích a věnují se misijní činnosti. Ženská větev řádu (II. řád) byla založena ve 13. století. V roce 1305 založila sv. Juliana Flaconieri ve Florencii III. řád, zvaný také mantellati. Do Čech servity povolal císař Karel IV. a usadil je u kostel Panny Marie na Trávníčku (Nové Město). Mateřský konvent si servité vybudovali na Starém Městě u kostela sv. Michala. Další konventy vznikly v 17. a 18. století – v Rabštejně, v Jaroměřicích, ve Veselí na Moravě, v Konojedech, v Králíkách a v Nových Hradech. Nejdříve patřily kláštery k německé provincii řádu, v roce 1714 vznikla provincie česká. Ta zanikla za josefínských reforem a poslední český konvent v Nových Hradech byl připojen k tyrolské provincii. Řeholníci nosí černý hábit se škapulířem a koženým řemenem, ve znaku má řád malá písmena "ms".

Text: historie
4.8. 2007 - Ivka (P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn: Encyklopedie českých klášterů, Libri, Praha, 1998)