Středa, 25. listopad 2020. Svátek slaví Kateřina, zítra Artur

Graficke pismenko Kostel je jednolodní stavba s valenou klenbou s výsečemi a žebry se vzorem čtyřcípých hvězdic. Polygonálně uzavřený presbytář má žebrovou klenbu. V západním průčelí, s věží umístěnou vpravo, je gotický portál z roku 1510. Podobný portál je i v jižním průčelí – skrytý pozdně gotickou předsíní. Renesanční portálek se zachoval při vstupu do sakristie. Novější sakristie je součástí východního křídla konventu. Vybavení kostela pochází z konce 17. století.

 
Graficke pismenko Mezi kostelem a konventem je volný prostor, který naznačuje, že řád uvažoval o výstavbě nového konventního chrámu. Na východě a jihu od budovy bývaly dříve zahrady. Konvent je čtyřkřídlá uzavřená stavba okolo dvora, do kterého se v přízemí otvíraly oblouky chodby – ty jsou dnes dole částečně vyzděné. Severní křídlo tvoří pouze ambit. Vstupní portál do konventu je na západě. Refektář je v jihovýchodním nároží konventu, čtvercová knihovna v jihozápadním.

Text: popis
4.8. 2007 - Ivka (P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn: Encyklopedie českých klášterů, Libri, Praha, 1998)