Graficke pismenko Tvrz je patrová obdélná budova s polovalbovou střechou, stojící na severní straně dvora. Na východním a jižním nádvorním průčelí má obnovené sgrafitové kvádrování. Je mírně zalomená, z čehož se usuzuje na dvoufázový vznik, snad s mladší východní částí, nebo alespoň jejím nádvorním traktem. Valeně klenutá je pouze v obou podlažích shodně příčná položená vstupní síň a tři menší prostory v přízemí. Valeně klenutý je i sklep pod částí severního traktu.

 
Graficke pismenko Ostatní objekty dvorce pocházejí v dnešní úpravě až z 19.- 20. století.

Text: popis
18.6. 2014 - Encyklopedie českých tvrzí, 2.díl, kolekt. aut., nakl. Argo, 2000, Jaroslav Špiroch