Graficke pismenko Jako první majitelé dvora jsou doloženi bratři Hynek a Purkart z Klokočína k r. 1401. Dvůr byl podle A.Sedláčka odedávna vázán manskými povinnostmi ke Hluboké. V r. 1484 byly tyto povinnosti převedeny ke Zvíkovu. V l. 1510- 41 patřil dvůr Litochlebům ze Strachotína a pak Protivínským z Pohnání. Ti jsou snad stavitelé tvrze, která je při prodeji r. 1584 Švamberkům uváděna jako pustá. R. 1595 koupil Klokočín Jindřich Bezský z Ploskovic, který tvrz opravil a současně s dvorem a dnes zaniklou vsí r. 1607 opět prodal. Již r. 1615 byl statek připojen k Protivínu.

 
Graficke pismenko Od r. 1615 drželi Klokočín Wratislavové z Mitrovic, od r. 1662 Trauttmansdorffové a po nich od r. 1711 Schwarzenbergové.
 
Graficke pismenko Od r. 1989 byli majiteli Mgr. Marie a Ing. Mirko Bernas, kteří tvrz zrekonstruovali.

Text: historie
18.6. 2014 - Encyklopedie českých tvrzí, 2.díl, kolekt. aut., nakl. Argo, 2000, Jaroslav Špiroch

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182