Poutní místo z pol. 18. stol. Skládá se z výjevu Getsemanské zahrady, odtud stoupá schodiště s kaplemi, vrcholící kaplí Povýšení sv. Kříže. Pohledová osa končí kaplí Božího hrobu. Komplex zchátral po roce 1945, v posledních desetiletích probíhá důkladná obnova.
Hlavní obrázek místa
Kaple sv. Kříže
© Luděk Pitter 09/2005
Graficke pismenko Křížová hora nebo dříve Kraví hora se nachází při jižním okraji Jiřetína pod Jedlovou a v 16. století zde byly stříbrné doly, které jsou od roku 1999 opět přístupné veřejnosti. Dnes je Křížová hora poutním místem, přístupným od Jiřetína s výhledem průsekem křížové cesty. Křížová cesta začíná sloupovou branou se schodištěm. Nad schodištěm jsou pískovcové sochy klečícího Krista v životní velikosti, anděla a spících apoštolů. Vzhůru je 11. zastavení a na vrchu stojí kaple sv. Kříže, nad ní menší kaplička Božího hrobu a západně od kaple sv. Kříže je polokruhový gloriet se sochou Neposkvrněné Panny Marie. Zastavení tvoří zděné výklenkové rokokové kapličky ...
L.P., 29.9. 2005

  historie

  V 16. stol. zde byly založeny stříbrné doly, jejichž význam postupně klesal. Vznik tohoto potního místa je spojen s pověstmi o zázračném kříži, který zde vztyčil jiřetínský farář na konci 17. stol. V polovině 18. stol. zde jiný farář nechal postavit jedenáct zděných výklenkových kapliček - jedenáct zastavení křížové cesty, na vrcholu potom dřevěnou kapli a kapli Božího hrobu. Dřevěná kaple byla ještě ve stejném století zničena vichřicí a

  2.10. 2005

  pověsti

  Ke vzniku tohoto poutního místa se váže následující legenda: "V 18. století v době protireformace, museli protestanté (luteráni) opustit tento kraj. Mezi nimi bylo i sedm jiřetínských občanů, bratrů Dontů. Bratři dali přednost opuštění vlasti před přestoupením na katolickou víru a odešli do Německa. Hned první noci však všichni měli stejný sen. Zjevil se jim Spasitel na kříži a volal je zpět. Rozhodli se, že se nejmladší z nich, který byl

  Veronika Vaňková, 15.8. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kaple
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Děčín  (DC)
  Jiřetín pod Jedlovou