hrad Lubno

Zámčiska
Zaniklý hrádek, vystavěn možná za účelem ochrany brodu přes Ostravici, či šlo o zeměpanské hraniční opevnění. Existence panského sídla určena do obd. 13. – 15. stol., s bližším vymezením v letech 1281 - 1450. Arch. nálezy středověké keramiky atp.
Hlavní obrázek místa
čelo hrádku
© Jan P. Štěpánek 04/2005
Graficke pismenko Vesnice Lubno, na jejímž katastru se hrádek nachází, se rozkládá na úpatí Beskyd, 10 km jižním směrem od Frýdku a jen 2 km severovýchodně od Frýdlantu nad Ostravicí, na pravém – slezském břehu řeky Ostravice. Na jejím jihovýchodním okraji katastru, nad pravým břehem řeky Ostravice, jen co by kamenem dohodil do Frýdlantu se nalézá trať s názvem „Zámčiska“. Právě zde, na nevysoké zalesněné terase pravého břehu řeky Ostravice (vzdálen 50 – 70 metrů), v nadmořské výšce cca 340 metrů, se lokalita bývalého hrádku nalézá... Od paty hradního vrchu dnes vede lávka pro pěší do Frýdlantu, odkud je taky na lokalitu nejlepší přístup. Přejde se přes tzv. „houpací lavku“, zahne doleva ...
J. Tichánek a kol.: Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku, Centa, Brno 2006, 29.6. 2006

  historie

  Archeologický výzkum a nálezy na lokalitě
  Na povrchu neporušené části opevnění Boris sesbíral několik úlomků středověké keramiky. Spolu s R. Žáčkem, historikem OVM ve Frýdku-Místku provedli následný zjišťovací archeologický průzkum této lokality. Zjišťovací sonda o rozměrech 60 x 20 x 20 cm obsahovala v hloubce 10 – 15 cm vrstvu šedohnědé zeminy, promísené úlomky pískovce načervenalé barvy, drobné uhlíky, zbytky mazanice, keramické úlomky a zlomky železného předmětu. Všechny tyto nálezy

  J. Tichánek a kol.: Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku, Centa, Brno 2006, 29.6. 2006
  Historie místa
  Lubenský „hrádek“ je znám již delší dobu. První zprávy o existenci panského sídla jsou z dochovaných zpráv již v 17. století. F. Gřunděl uvádí, že dle zápisu na přídeští pozemkové knihy z roku 1660 měla na Zámčiskách v Lubně stát tvrz nebo lovecký zámeček. Jde však o nepodloženou interpretaci veršů vrchnostenského písaře. Ke konci 18. století sloužila lokalita jako výletní středisko pro obyvatele Frýdlantu n. O. a blízkého okolí. Na základě

  J. Tichánek a kol.: Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku, Centa, Brno 2006, 29.6. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hrad
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Frýdek-Místek  (FM)
  Lubno