Popis

Graficke pismenko Hrad byl postaven na z hlediska obrany nepříliš výhodném výběžku planiny, a proto bylo nutné jej dobře zabezpečit mohutnými valy a příkopy, které chránily především jádro a jsou v dnešním hustém porostu dobře patrné především na východě. Vlastní jádro, zřejmě bezvěžové, obsahovalo tři palácová křídla spojená hradbou na severní straně (která je v současnosti i nejlépe dochovanou částí hradu) a malý čtvercový přístavek na jihu, doložený plánem z  roku 1884. Mohlo se jednat buď o výše zmíněnou, historicky doloženou hradní kapli, či snad o nějaký vstupní objekt. Z celého hradu se do dnešních dob kromě zmíněné severní hradby dochovaly jen valovité náznaky a malá část zdiva nádvorních zdí palácových křídel, části valu a příkopy. Téměř celý prostor hradu byl v nedávné době bohužel trochu necitlivě osázen hustým borovým lesíkem a je velmi špatně prostupný a nepřehledný. Snad i proto zůstávají bohužel zbytky hradu stranou jakéhokoli zájmu, o pokusech o záchranu či propagaci z turistického hlediska ani nemluvě.

Text: historie
3.3. 2006 - © T. Durdík (Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, LIBRI 1999)