Komentáře, diskuse

Právě tuto možnost opravujeme .... Vložit nový komentář

NEIPPERG Šwábsko, původně byl NEUBERG jako náš ašský Neuberg

10.5.2018 11:50 Ivana Rašková
http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN738204684&PHYSID=PHYS_0007&USE=800&DMDID= J.Kluzzinger - kronika hradu Neipperg ve
Šwábsku

http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN738204684&PHYSID=PHYS_0012&USE=800&DMDID= VIZ. 2-4 řádek odzdola

OMLUVA

25.1.2012 22:38 I.R.

Ještě jednou SE MOC OMLOUVÁM ZA ZÁMĚNU NÁZVU. HISTORICKÉ DOKUMENTY SE ZTRATILY
Z CHEBSKÉHO A R CH I V U, nikoliv z chebského muzea. Tato skutečnost ale je již známá z rozhlasu
a televize.

muzeum Cheb

24.1.2012 01:02 I.R.

Ještě co se týče té krádeže královských listin z muzea v Chebu. Ono se toho ztratilo jistě více, co se vztahovalo
k různým událostem Chebska a Ašska. Vzhledem k tomu, že to byly dokumenty vztahující se k těmto místním
lokalitám, tak v rámci Ašska byli Neubergové rozhodně jeden ze tří nejvýznačnějších rodů. Historie na tomto říšsko-českém pomezí byla velmi významná, což se určitě z našich historických dokumetací tohoto území nedá
posoudit, neboť je pouze povrchní. Ale bez ohledu na historickou dokumentaci Neubergů, je tato krádež krádeží
století. Je neuvěřitelné, že se klidně mohou takto ztratit cenné historické listiny přímo z muzea, a nic se neděje.
Ona asi pravdivá historie státu je něco nedůležitého a nepodstatného. Je to otřes!!!!!!!!!!!!!!
To, že tam jsou archeol.nálezy, dokazující tam osídledlení 500 před.n.l., a jiné velmi význačné pozoruhodnosti,
to celkem nikoho moc nezajímá. Je to přece bezvýznamné území. Ono se asi hlavně nechce aby pravdivá historie
Ašska vyšla najevo.

24.1.2012 11:39 I.R.

Tímto se musím moc omluvit chebskému muzeu, za spletení se v údaji. Cca 1000 historických královských listin se ztratilo z chebského a r ch i v u, nikoliv z muzea. Tím to je ještě horší!

Přemyslovci Neubergové

21.1.2012 18:50 I.R.

Ještě bych k tomu chtěla dodat, že vraždění některých nepohodlných Přemyslovců jinými Přemyslovci,
se stávalo jen v Českém království. V Německu se vyvražďováni mezi Přemyslovci nekonalo.
Zajímavá skutečnost.

23.1.2012 10:22 Pavel Zany Komárek
Co je to za pitomost? Přemyslovci se samozřejmě mohli mezi sebou vraždit jen v Čechách, protože nikde jinde nežili, tudíž se taky nikde jinde nemohli vyvražďovat. To je asi stejné, jako byste se podivovala, že u nás se nepotkáte Eskymáka jak je rok dlouhý, zato za polárním kruhem jsou jich mraky....
A k tomu vyvražďování - to bylo tehdy poměrně běžné, vraždili se mezi sebou naši Přemyslovci, polští Piastovci, uherští Arpádovci.

23.1.2012 12:08 I.R.

Vážený pane,
to by Vám asi zodpověděl pan Josef Hubert hrabě von Neipperg, jak to bylo. On i jeho žena jsou oba
zdokumentovaní potomci Přemyslovců, a to Bořivoje a Ludmily po 33. a 35. linii..
Žijí ve Šwábsku, odkud jeden rytíř Neuberg (Neipperg) v 11.-12.stol. na Ašsko přišel, neboť zde zdědil velká říšská léna. U Heilbromu je dodnes vesnice Neipperg s hradem Neipperg. Historické prameny říkají, že původní název byl Neuberg. Tento hrad je původní hlavní sídlo šwábských rytířů z Neippergu (Neubergu), což je historická skutečnost. Nejsem si jistá, ale možná v něm žije nyní Josef Huberg hrabě Neipperg, přímý přemyslovský potomek.
Ale svojí historii znají jistě nejlépe Ti,kterých se to přímo týká, to je rodina htaběte Josefa Huberta
von Neipperg, která má svůj rodokmen zdokumentovaný až od Bořivoje a Ludmili. Ona je otázka, zda se nemu-
sel některý z přemyslovských potomků schovat před zavražděním do Němec, pokud byl ze stejné větve jako
Slavníkovci. Ale to je jenom logická úvaha.

23.1.2012 14:34 Pavel Zany Komárek
Neustále se tu oháníte tím, že má být někdo "zdokumentovaný" Přemyslovec, ale konkrétní důkaz žádný. Dokud tuhle pohádku, o které česká historiografie lautr nic neví, nedokážete konkrétním důkazem příbuznosti s Přemyslovci, nemá cenu se dále bavit.
Nechápu, jak by mi v tom mohly být nápomocny fotografie z nějakého srazu.

23.1.2012 18:53 I.R.

To byste se předně musel obrátit na pana Josefa Huberta Neipperga. Za druhé by bylo asi dobré
se obrátit na Mezinárodní společnost potomků Přemyslovců, která byla založena, a která tyto údaje
potvrzuje. Myslím, že není problém jí najít na webu, i to setkání Přemyslovců v Praze. Myslím, že
tato společnost zakládá svá zjištění na důvěryhodných podkladech. Navíc bych si nedovolila podezírat
manžele von Neipperg ze lži. I žena hraběte je z velmi význačného evropského rodu. Jejich syn
má za ženu vnučku Karla I ( tedy z rodu Habsburků). I jejich ostatní děti mají většinou manželského
partnera z význačných šlechtických rodů. Ale to není problém si na Googlu ověřit. Vzhledem k tomu, že
členové tohoto rodu mají hodně dětí, je tento význačný šlechtický rod velmi rozšířený.Tak to bylo i u ašských
Neubergů,kteří tím byli známi, a ze svého ašského území byli nakonec vypuzeny.
Mimo jiné, co říkáte na to, že byla opravena historická teze, že Boleslav I.nebyl bratr Václava, ale bratranec,
a Drahomíra vlastně jeho teta, neboť jeho otec byl Spytihněv - bratr Vratislava, manžela Deahomíry. Spytihněv
zemřel v 36 letech, a Václav pak byl zřejmě odkázán na rodinu otcova bratra. Je známo, že Drahomíra nebyla
k Václavovi dobrá, proto se ho ujala babička Ludmila. To je i logické. Z dějin je známo, že Ludmila i Václav byli
značně proněmeckého smýšlení. Přátelství k němcům je logické, nebot dějiny našich národů byly odjakživa
propojené.

23.1.2012 21:05 Pavel Zany Komárek
To, že někdo máz xtého kolena po přeslici krev nějakého rodu neznamená, že je jeho příslušníkem - příslušnost rodu se dědila výhradně po meči - to ostatně potvrzuje i ta vaše společnost, která nikde nepíše, že jsou Přemyslovci, jen že jsou potomci Přemyslovců po přeslici, což je dost významný rozdíl.
Pokud jde o Václava a Boleslava - nebylo rozhodně nic opraveno, byla pouze vyslovena hypotéza, která však není prokázaná a těžko se objeví nějaký pramen, který by jí mohl potvrdit

30.1.2012 19:49 I.R.
Já netvrdím, že nynejší Neipergové jsou Přemyslovci, ale jsou potomci Přemyslovců.
Za Přemyslovce ale lze ještě považovat Fridricha z Neubergu, který byl v r.1379 v Chebu
umuče, neboť se dá téměř považovat za jejich současníky.

1.2.2012 10:47 Pavel Zany Komárek
Netvrdíte? stačí si zalistovat na jednoznačné formulace ve vašich předchozích komentářích:
"setkání Přemyslovců v Praze"
"To je po sv. Ludmile a sv.Václavovi třetí zavraždený Přemyslovec"

1.2.2012 17:59 I.R.

Oprava : "Setkání potomků Přemyslovců v ČR".
Ovšem jiné to je s Friedrichem z Neuberga, který žil kolem r.1360, který byl téměř vrstevníkem Elišky Přemyslovny.

24.1.2012 00:24 I.R.

Jistou pokrevní příslušnost k rodu je možno určit genetickým způsobem, který se začíná stávat, a zřejmě
v budoucnu stane rozhodující při určení příslušnosti k rodu hluboko do minulosti.
Ovšem Ti, kteří mají příslušnost zdokumentovanou od své rodové historie, což jsou pouze šlechtici, toto ani
nepotřebují,neboť vědí kam patří. Myslím,že by ani nepokládali za potřebné to vůbec někomu dokazovat.
Co se týče Neippergů, Ti se doposud pohybují ve vysokých šlechtických kruzích, kde je jasno kdo je kdo, neboť
doposud dodržují svojí šlechtickou hierarchii.

Rytíři z Neubergu - nové historické poznatky.

20.1.2012 15:03 Rašková

V roce 2006 bylo v ČR setkání všech potomků Přemyslovců.
Byl zde přítomen i Josef Hubert hrabě Neipperg. Má zdokumentováno, že je potomkem knížete Bořivoje a knežny
Ludmili, kteří měli 3 syny a 3 dcery. Přijel ze Schweigernu v Baden Württembergu, kde na zámku jeho rodina žije.
V 11. - 12. stol. jeden z těchto šwábských rytířů zdědil velké majetky na Ašsku. Později byl znám jako Neuberg,
který se na Ašsku usadil, a založil zde ašsko-vogtlandskou větev Neippergů (Neubergů). To znamená, že naši
ašští Neubergové jsou potomci Bořivoje a Ludmili. Po Přemyslovcích zde z 99% svoje majetky zdědili.
Proto bych považovala za slušné, všude zrušit nepravdivé informace, že ašští Neubergové loupežili. Měli plné
právo bojovat za své plnoprávné majetky a práva, která jim byla na jejich vlastním území porušována za velké podpory města Chebu. Historické informace o nich jsou zřejmě úmyslně zkreslované.
Zajímalo by mě, kam zmizelo těch cca 1000 královských listin, které se ztratily z chebského muzea. Neváhám
si myslet, že tam byly i listiny vztahující se k Neubergům. Už proto, aby nevyšlo najevo, jak to bylo se smrtí
Friedricha z Neuberga, který byl bez soudu v r.1379 v chebském vězení umučen. To je po sv. Ludmile a sv.Václavovi
třetí zavraždený Přemyslovec. Asi by měl být také vyhlášen za svatého, navíc zemřel mučivou smrtí!
Zajímavé je, kdo měl na jeho smrti zájem? Že by to bylo pokračování jako u Slavníkovců?

6.10.2012 18:35
DOBRY DEN,
RAD BYCH SE SESEL S PANI ŘAŠKOVOU A PROBRAL PODROBNEJI POZNATKY KTERE MATE O RODU NEUBERGU.DEKUJI NEUBERG

19.1.2014 20:46 Ivana

Pane Neuberg,
reaguji znova na Vaši žádost o kontakt na mě. Dosud jste se mě neozval, nevím, zda jsem s tímto
odkazem špatně nemanipulovala. Proto to zkouším ještě jednou.

8.2.2013 21:16 Ivana
Vážený pane,
i já bych moc ráda o historii Neubergů mluvila s někým, koho to také osobně zajímá. Ozvěte se mě prosím na můj
e-mail: ras.iv@seznam.c z..
Děkuji
Ivana Rašková

10.1.2013 23:46 Rašková
Nyní jsem teprve objevila Váš vzkaz. I já bych měla velký zájem probrat s někým, kdo má také zájem o dějiny
rodu Neuberg, své poznatky.
Ráda se s Vámi sejdu. (ras.iv zavináč seznam.cz) - ozvěte se!

23.1.2012 10:32 Pavel Zany Komárek
1) Ti vaši Neubergové s Přemyslovci nemají nic společného, pokud tam vůbec existovala nějaká vazba, tak maximálně po přeslici z dvěstěpadesátého kolene, ale rozhodně o sobě nemohou tvrdit, že jsou Přemyslovci
2) I kdyby nakrásně na tom něco bylo, nemá to žádnou souvislost s tím, jestli Neubergové loupili nebo ne
3) Když už počítáte zavražděné Přemyslovce, nějak vám vypadl Václav III.
4) Že by dnes někdo kradl listiny, aby zakryl fakta o smrti nějakého bezvýznamného šlechtice a možná loupeživého rytíře před půl tisíciletím? Pitomost, běžte si s těmi konspiračními teoriemi zpátky číst Šifru mistra Lenoarda.
5) Ať už byl ten váš Neuberk umučen právem či neprávem, ještě to neznamená, že by měl být svatořečen, to je o něčem úplně jiném
6) Jací Slavníkovci zase? Tak si laskavě ujasněte, jestli Přemyslovci nebo Slavníkovci.

6.2.2012 09:29 I.R.

Nezdá se Vám nelogické,aby někdo loupil na svém vlastním území?
Pokud někdo nerespektoval, že to je jejich území tím, že ho používal pro činnosti jeho majiteli nepovolené,
tak je logické, že Neubergové své území chránili. Asi měli být více ziskuchtiví a tvrdě vybírat za přechod přes
své území poplatky. Ale pokud různí, především chebští obchodníci, přes jejich území bez jejich povolení putovali jak se jim zamanulo, pak porušovali jejich majetková práva. To byl také jeden z prostředků porušování jejich majetkových
práv, kterých však bylo daleko více. Prostě nebyli dost tvrdí, pouze se bránili. A tuto jejich obranu použili někteří,
kterým se to hodilo do krámu, aby to nazvali loupežením. Jan Lucemburský, představitel historické říšské
šlechty byl za své vlády jejich velký ochránce, neboť dobře věděl pravdivost situace.
Toto vše vyčtete v několika starých kronikách místních, význačných kronikářů ( Alberti, Gradl. Kluzinger aj.).
Samozřejmě, každý může mít svůj vlastní pohled. Ale určitě nejblíže může situaci zde pochopit ten, kdo má
k nim blízko, tudíť má uloženo mnoho ve svém podvědomí.

6.2.2012 17:17 Pavel Zany Komárek
Není mi jasné, komu a na co odpovídáte. Nicméně mi na tom nic nelogického nepřipadá, jestli se hypoteticky po mém území pohybuje někdo, kdo má něco, co já chci, tak je jedna z možností, jak to dostat, dotyčného oloupit.

6.2.2012 18:33 I.R.


Tam nešlo o obchod místní, ale pouze průchozí trasy směřující mimo Ašsko. Pěší poutníci tam měli
plnou volnost pohybu, naopak měli na hradě ochranu v případě nebezpečí,případně tam přezimovali,což
si tam museli odpracovat.

23.1.2012 12:28 I.R.
Pane Komárek,
dávala bych si pozor na to, co říkáte. Vy jste snad z rodu pánů z Neubergu, že si dovolujete tady
popírat rodové skutečnosti rodu Neipperg (Neuberg), které má šwábská větev zdokumentované?
Pokud nejste z toho rodu, asi byste si neměl toto dovolovat. Mohlo by to někomu hodně vadit, že ho
vlastně tímto uvádíte jakol lháře. Tak pozor na to !
Jinak Vám doporučuji se podívat na stránky ze setkání potomků Přemyslovců v ČR v roce 2006, kde máte
blizší informace. Přítomni bylli samozhřejmě i manželé von Neippergovi ze Šwábska.

23.1.2012 14:36 Pavel Zany Komárek
Předložte ty vaše údajné důkazy, pak se můžeme bavit dále

Zpřeházené komentáře

15.3.2011 10:56 Jiří Čížek
Omlouvám se všem zúčastněným. Systém pro komentáře byl změněn a tím se proházely některé příspěvky. Pokusím se je v dohledné době seřadit.
Děkuji za pochopení.

Von Neuberg

10.3.2011 20:21 J.K. Praha

Oficielní zmínky o Neubergu a rytířích z Neuberga jsou až z r.1278. Jiné
prameny ale říkají, že hrad Neuberg postavil bohatý rytíř Neuberg ze Smrčin.
Dále říkají, že kolem r.840 Neubergové založil Rittergut Elster. Takže je
pravděpodobné,že Neubergové zde sídlili již dávno před r.1278, ale na jiném
místě Ašska, což není archeologicky probádáno, neboť se tím nikdo do hloubky
nezabýval.
Pastor Johanes Unger z Fleisten u Franzesbad, se např.ve své kronice
zmiňuje, že ještě v dobách mýtických zde sídlila jedna větev mužského
společenství Druiden - byli to staří germánší mystici, kněží, léčitelé.
V této pohanské době zde měli svaté háje, a v nich kamenné obětní stolce.
Zajímavé je, že doposud je u Aše Heiberg = Hora Háj. Pouze náhoda?
Dále uvádí, že kamenný obětní stolec byl i na hoře Kappelenberg v Schonbergu.
Také zvláštní náhoda, že na tomto kopci se nachází pozůstatky starého hradiště
jedné větve Neubergů, kteří měli Schonberg ve vlastnictví.Tato hluboká historie
Ašska je přehlížena.

8.2.2013 21:35 Ivana
K tomuto ještě dodávám další novou historickou skutečnost, zjištěnou z jiných historických pramenů:
To, že Neubergové sídlili v oblasti Smrčin na Ašsku již před rokem 1278 potvrzuje to , že před hradem Neuberg=Nová hora, zde již měli Neubergové v blízkosti hrad zvaný Altenberg = stará hora.
Všechny tyto různé střípky z historie rytířů z Neibergu, do sebe smysluplně zapadají. I to, že je logické,že v jedné z domén
přemyslovských knížat, kterou byly mimo středních Čech také západní Čechy, se nacházela jedna z větví Přemyslovců.
V tomto případě potomci Bořivoje a Ludmily , kterými tato větev Neubergů je.
Historické prameny dokonce říkají, že západočeskou doménou přemyslovských knížat, bylo hradiště, které stálo na
místě pozdějšího chebského hradu, který dal vystavětt císař Barbarossa.

3.3.2011- J.S.iberec

5.3.2011 12:21 L.K. Praha

Poslyšte, co tady tu pani urážíte,
ona uvedla prameny ze kterých čerpá historické poznatky o Ašsku. Osobně je znám
také, a plně s ní souhlasím. Vy jste zatím uměl jenom urážet ale neuvedl jste ani jediný
důvod, proč by neměly platit historické informace, které jsou v kronikách a listině Jana
Lucemburského RBM III 1331 uložené v nár.archivu, které paní R. uvádí jako podklad
svých sdělení. Mohu potvrdit plastnost všech těchto zdrojů jejích informací.

von Neuberg

12.2.2011 20:27
Ještě ale musím dodat, že tato věž je mému srdci moc blízká, a je mě vzácnější
než všechny poklady.

von Neuberg

12.2.2011 20:23
Odpověď J.S.LIBEREC :

Vážený pane (paní),
asi jsem pochopila co je za těmi zlobnými výpady.Buďte si jistý(tá), že mě
o žádné dědictví nejde, leda že bych zdědila tu polorozpadlou věž. Tyto stránky
předpokládám jsou pro účel konfrontace a duševní pohodu, ani mě zde nic takového
nenapadlo. Vás zřejmě nenapadá nic jiného. Ale když už jste mě tak nahrál(la),
tak nárok na dědictví by měli jistě jen pokrevní potomci, a ne žádní naroubovaní
nepokrevní příživníci se, na slávě rytířů z Neuberga.
Odcházím z těchto stránek, neboť je nechci kazit takovouto nechutnou konverzací,
která sem nepatří.

3.3.2011 10:22 J.S. Liberec
Pani Raskova odchazi. Skoda ze se uz nedozvime podrobnosti ktere jsou zname jenom vam. mozna je to lepsi. Podle vas by se museli prepisovat dejiny!

Von Neuberg

12.2.2011 19:56 913e
odpověď J.S.Liberec 12.2.2011:
Vážený pane,
mohu Vám říci jen jedno : je mě Vás opravdu líto.

Von Neuberg

22.1.2011 22:20 rašiv
Vážený pane,
vadí mě Váš urážlivý přístup.

Mohu Vás jen odkázat :

1/ http://wiki.genealogy.net/wiki/Neunberg von (Familienname)
-------------------------------------------------------------------------------------
citace: \\\"11.-12.Jh.: Die Ritter von Neipperg, spater von Neuberg genannt,
erwerben Besitzungen im Ascherr Gebiet.

2/ Ašský kronikář : Karl Alberti
\\\"Die Beste Neuberg und ihre einstigen Besitzer\\\"
str.10 - nahoře - 4 linie tohoto rodu :
- wuerttembergische,
- schweizerische
- osterreichische und
- vogtlandische = ašská.

Pokud nevíte kde nalézt tuto kroniku, tak v Národním archivu v Praze. Jen musíte
umět německy. Jinak Vám tato kronika nic nepřinese. Celou část po dobu týkají cí se Neubergů, jsem přeložila do češtiny. Tak to pro Vás musí být brnkačka si to pře-
ložit. Přeji hodně zdaru.

.

12.2.2011 16:20 J.S. Liberec
Ale, ale pani Raskova. Trefil jsem do cerneho? Samozdrejmne jinak by jste nereagovala tak nepricetne. (Zakaz vstupu). Jeste jednou vase zde uverejnene prispevky neodpovidaji ani zdaleka skutecnosti! Otazka je proc? Mozna za tim vsim vezi neco uplne jineho. Na priklad "Odskodneni". Bylo by jiste zajimave se dozvedet podrobnosti.

Podle platneho nemeckeho pravopisu se pise Feste (Befestigung) je ale take dovoleno psat Veste. (Nemecky pravopis byl vzdy slozity a podle novych pravidel je jeste slozitejsi)

8.2.2011 21:03 RŠ

Odpověď k 31.1.2011 - J.S.Liberec -
Vážený pane,
k Vaší výtce ke slovu Veste v názvu kroniky, bych Vám ráda poslala kopii této stránky
knihy, ale nepodařilo se mě to sem nijak dostat. Ale pro vysvětlenou Vám ještě chci sdělit, že tento název ve staroněmčině rozhodně není s F. Od renomované historičky,
jsem v Klementinu dostala abecedu šwabachu s překladem do novoněmčiny. F tam je
rozhodně zcela jiné. V názvu je rozhodně V a ne F. Vy vycházíte z novoněmčiny, ale ná-
zev kroniky je ve staroněmčině. Jinak Vás mohu ujistit, že konzultace mých soukromých
překladů je prováděna v součinnosti s tou nejvhodnější osobou, kterou je rodilý Němec,
pro kterého je rodným jazykem jak němčina, tak čeština. Oba jazyky ovládá perfektně.

31.1.2011 10:30 J.S. Liberec
Vazena pani Raskova, je dobre ze uvadite vase "prameny".( Alberti atd....), je jeste lepsi ze priznavate, ze jste tyto doklay sama prelozila. Jesli vse prekladate tak jako nazev "Die Beste Neuberg.." (spravne Die Feste Neuberg) tak je vse jasne. Nevim kde jste studovala nemcinu, asi vubec, ja jsem studoval nemcinu a mohu si precist vami uvedene knihy a kroniky v orginalu. Prave vami uvedeny Karl Alberti pise uplne neco jineho! Vas preklad bych rad videl bebo aspon cast. Pro budoucnost vam doporucuji vemte si na pomoc odbornika a znalce jazyka ceskeho a nemeckeho aby vam pomohl a vy se vyvavorala techto nesmyslu!

5.2.2011 22:28 RŠ Praha
Vážený pane, ještě jste pro tuto stránku nepřinesl nic užitečného. Udivuje mne Vaše zloba, kterou Vás žádám, abyste tuto stránku nezanášel. Vaše zášť proti rytířům z Neubergu má zřejmě kořeny ve Vašem nějakém osobním komplexu.Pokud nepřestanete s těmito agresivními výpady, obrátím se na správce této stránky, aby Vám na ní vstup zamezil.

23.1.2011 12:05 raš
Oprava : "Die Veste Neuberg und ihre einstigen Besitzer"

Odpověď na reakci z 20.12.2010 JS Liberec

10.1.2011 19:22 Rašková
Vážený pane(paní),
v této věci není vůbec důležité, jestli já jsem bilogický zázrak nebo ne. Já se za něj
nepovažuji. Podstatné jsou historické prameny psané několika kronikáři Ašska.
Všichni píšou s menšíma odchylkama shodně. Kupodivu se někam ztratily dvě
kroniky z nejstaršího období přímo Neubergů - záhada, že?
Ale i tak ve všech dostupných kronikách psaných šwabachem je zdůrazňována široká
rozvětvenost rodu von Neuberg na Ašsku již v ranějším středověku. I když hlavní větev
vymřela pomeči, byly na tomto území další větve tohoto rytířsko-šlechtického rodu.
Ty byly později ze svého území vytlačeny, někteří do Německa, někteří do českého
vnitrozemí.Toto vše všechny kroniky shodně dokumentuijí. Dokumentují i to, že ani
rytířská společnost nevěděla, kam odešli. Tak pokud nejste jasnovidec, tak nemůžete arogantně tvrtdit něco, co nevíte. Na rozdíl od Vás já pouze předávám to, co
je zaznamenáno v kronikách. Kam všichni před chebskou agresí utekli, a kde se jejich potomci nyní nacházejí, to již může zdokumentovat pouze systém genetické
genealogie, na které se i v našem národním archivu, dle informace, pracuje. Teprve pak bude jasná pokrevní návaznost nejvýznačnějších rodů v Čechách, kam páni z Neubergu bezesporu patří.

22.1.2011 17:41 J.S. Liberec
Povidky pani Raskove.
Povidky pani Raskove nemaji konce. Pravda je ze Ritter von Neuberg vymreli v roce 1395. Dale je pravdou, ze Grafen von Neipperg nemaji s rytiri von Neuberg nic spolecneho. Vetev Svabska a vetev asska nikdy nebyly. Vase fantasie nezna meze. Vase odvolani na stare kroniky psane svabachem je prvni krok k pravde. Predpokladem pro precteni techto kronik je: ovladat nemecky jazyk slovem i pismem. Mam vazne pochyby jestli vubec ovladate nemcinu jenom castecne! je vseobecne znamo, ze i rodily nemci kteri ovladaji nemecky jazyk dokonale maji potize precist stare kroniky psane svabachem bez chyb. Vy jako primi potomk se asi pamatujete na vse takze presne cteni kronik je asi zbytecne.

12.1.2011 21:38 Rašk.

D ě k u j i

12.1.2011 21:01 Pavel Zany Komárek
Panským sídlům okresu Cheb se systematicky věnuje publikace J. Úlovce "Hrady, zámky a tvrze na Chebsku", kde najdete také odkazy na literaturu ke konkrétním objektům.

11.1.2011 19:03 Rašk.
Ještě bych chtěla dodat, že bych moc ráda věděla,která renomovaná díla se vztahují
k raněstředověké a středověké historii Ašska, a rodu rytířů z Neubergu. To bych Vám
byla moc vděčná.
Ráda bych se Vás též chtěla zeptat, jestli náhodou nevíte kde bych mohla najít tyto
dvě kroniky, které nemohu nikde sehnat, a na které je někde odkazováno :
- J. Kluzinger - "Geschichte der edlen von Neiperg" a
- Johan Tittman - " Geschichte der Stadt Neuberg ".
Jsou asi z 18. stol., a zabývají se nejstarší historií Neubergu a von Neubergů.

Děkuji Vám. Rašk.

11.1.2011 18:51 Rašk.

Vážený pane,
děkuji za Vaše vyjádření. Chci Vás tímto ujistit, že bych si nedovolila podceňovat znalosti renomovaných historiků. Velmi jim v dobrém závidím, že měli a mají možnost
se historií zabývat profesionálně. Byla bych Vám vděčna,kdybyste mě mohl doporučit
nějaké písemné zdroje takovýchto renomovaných děl. Znám "Štaufskou ministerialitu na Chebsku" od Františka Kubů.
Ale myslím, že jednostranné posouzení dávné historie není možné považovat za absolutistické. Myslím, že i v moderních metodách rekonstruování historických dějů
se používají částečně metody odhadů, což např. uvádí i Frant.Kubů v uvedené knize.
Určitě bych kroniky nezavrhovala, natož jsou-li psány několika kronikáři nezávisle na
sobě. A není možné ani dnes zavrhovat paměť rodů.
Počátky našich evropských dějin, např.můžeme čerpat jen z děl římských historiků,
učenců, a samotného Julia Ceasara, kteří se účastnili vojenských tažení po evropě.
To jistě víte. Střípky z těchto děl, věnující se německému a našemu území nám napo-, vídají něco o dění na našem území v těchto pradávných dobách. Jen ten, kdo má
vyvinutou historickou intuici, mohl nějak představit pohled do této pradávné minulosti.
To je další věc. P o d v ě d o m í, a intuice je sterjně nutná k posouzení dávné historie. Rašk.

11.1.2011 15:30 Pavel Zany Komárek
Jsou-li vaše kroniky psané švabachem, pocházejí řekněme z 18. či 19. století, tedy popisují dějiny s hodně velkým odstupem. Nelze brát vše, co obecní kroniky napíší jako stoprocentní fakt, historickými výzkumy bylo prokázáno, že konkrétní dějinné události jsou v obecné paměti bez zkreslení uchovávány pouze několik desetiletí. My zde budeme nadále vycházet z prací renomovaných historiků, kteří vycházejí přímo z historických pramenů dochovaných z doby existence hradu a rodu. redakce

Páni von Neuberg,

28.11.2010 02:16 ras.iv@seznam.cz
Poznámka k textu \\\"více\\\": Na Ašsku a Sasku sídlili Neubergové,ne Najperkové.
Najperkové jsou švábská větev Neubergů, a vlastnili rozsáhlá území ve Wurten-
bersku. Právě jeden z nich zdědil v 11.stol. rozsáhlé území a majetky na Ašsku
a Vogtlandu . Zde na Ašsku se jmenovali Neubergové, stejně jak se jmenoval a jmenuje jejich hrad ,který si zde vystavěli. Neuberg = Nová hora, nikoliv Nový hrad! Dále jeden z Neubergů vlastnil Niklasber, to byl malý hrádek v nynější Aši.Na jeho
základech si později Zedtwitzové postavili zámek - to je dnešní ašské Muzeum.
Tím také založil město Aš.Název města Aš není odvozeno jak se mylně domnívá od názvu ryb, ale daleko dávno před tím od AQUA = voda.
Loupežnictví bylo Neubergům úmyslně přiřčeno, aby byli očernění, neboť to byl
v té době obvyklý boj rytířstva a části šlechty s rozmáhajícími se agresívními městy. Bojovali zde za svá práva, která jim byla ziskuchtivými chebskými cizinci
pošlapávána za účelem získávání jejich majetku. Názorně příběhRobina Hooda.
I Neubergové byli účastníci křížového tažení do Jeruzaléma, což mají vyznačeno
i na svém starém gotickém erbu Neubergů na Neubergu. Oni byli přirozenými a lidem milovanými vládci tohoto území. 28.11.2010 I.R.

Neuberg

17.7.2009 10:54
Zedwitzové získali hrad Neuberg sňatkem s Hedwigou von Neuberg
po smrti Albrechta von Neuberg. I když byli schopní hospodáři i po-
litici, i oni se dostávali často do střetu s městem Cheb.
To co je psáno o hradu Neuberg na této stránce je dosti jednostranně
zkresleno v neprospěch Neubergů, kteří od dávných dob toto území
kultivovali, zakládali osady, a přinášeli do těchto míst civilizaci.
Nakonec jim městem Chebem byla jejich zákonná práva potlačována.
Neubergové nebojovali spolu s ministeriály za svá práva na svých
územích jen pro sebe, ale i pro zde stále chudnoucí venkovský lid.
Je možné, že i tato cesta na říšském pomezí se stala obchodní
trasou se slovanskými otroky, které dodávali bohatí obchodníci u nás
nejvíce do Prahy, kde bylo největší obchodní centrum s otroky
v Evropě. (Viz." Čechy v době knížecí" - mají v LUXORU Václavák).

Von Neuberg

17.7.2009 09:54
Roku 1331 Albrecht z Neuberga daroval hrad Neuberg s majetky k němu
náležejícími Janu Lucemburskému. Ten vystavil 6.mai 1331 listinu, kde
potvrzuje tento dar od váženého a oddaného Albrechta von Neuberg,
a touž listinou mu dává hned všechny tyto majetky včetně hradu zpět
jako české léno. Zároveň vyjímá tyto majetky od všech povinností, vůči
městu Cheb . Tato práva jim dává na věky věkův. Tato listina je v knize královských listin pod r.1331.

Von Neuberg

17.7.2009 08:46
Ještě chci upřesnit moje vyjádření k tomu erbu.To, že na erbu
bývá znázorněna historier rodu opravuji ještě na toto upřesnění :
Na erbech bývá většinou znázorněna nejdůležitější nebo význačná
událost v historii rodu.

Von Neuberg

14.7.2009 16:13
Ještě k erbu Neubergů. Erb o kterém píši, je erb Vogtlandské větve,
tzn. i ašské, neboť to bylo jejich sjednocené území. Stejný erb mají
i páni z Hazlova, i ti na Seebergu až v r.Jde o rod širokého rozrodu -
všichni žili na tomto území. Pokud znak na helmici tohoto erbu znamená,
že byli účastni křížového tažení do Jeruzaléma, tak lze odvodit, že v tuto
dobu již zde tento rod byl, naopak zde musel být jistě již před tímto rokem. Jinde než na ašsku tato větev, která jediná z rodu měla tento erb,
nežila. Takže to spojuje : rok Jeruzalém - Erb - ašsko. Nehledě k tomu,
že je známo, že kolem r.800 již v Poohří byl pás hradních pevností na
obranu před Vlámy. Jsem přesvědčená, že dění v této části naší země
zde bylo daleko dřív než tušíme. Nasvědčuje tomu i poslední archeo-
logické nálezy u Žlutic pod horou Vladař, což není od ašska daleko,
které jsou z doby 500 let .př.n.l., což je nález světového významu.

rytíři von Neuberg

14.7.2009 11:16 I.R.
Ještě chci dodat jak jsem přišla na to, že byli účastníky toho křížo-
vého tažení. (možná se mýlím). Toto byl můj vlastní úsude - odvodila
jsem to od toho, že mají na helmici 4 kříže a jeden berličkový. Takto
je erb města Jeruzaléma. Berličkový je větší ve středu, a ty 4 malé
kiřížky jsou v rozích okolo. (mimochodem i film o Robinu Hoodovi
začíná jeho zajetím turky snad je to v Jeruzalémě? Zřejmě se také
zúčastnil křížového tažení.).

rytíři von Neuberg

14.7.2009 11:05
Ve 14.stol. vymřela jen větev na Neubergu Abrechtem z Neuberga, hrad
zůstal jeho dceři Hedvice, jejíž muž von Zedtwitz tak získal Neuberg
jako jitřní věno.
Ještě kolem r.1580 vlastnila jedna větev ašských Neubergů po 100 let
hrad Seeberg ve Frant.láz.
Synové pánů.von Neuberg většinou nezůstávali na Neubergu, ale sta-
věli si v kraji svoje vlastní sídla. Jistě i po smrti pána na Neubergu, oni
zde zůstali.
V době smrti tohoto Albrechta von Neuberg již byl hrad a majetky k němu
náležející jejich českým lénem, Neboť ho Neubergové darovali Janu
Lucemburskému.
Doposud žijeme i my, jsem rozená Neubergová, a to, že jsme potomci
zchudlé větve tohoto rytířského rodu dokládala listina, kterou ještě mě-
la moje prababička. Bohužel nevím kam se poděla,možná u někoho
z rodu. U nás se na to moc nedbalo.
Co se týče toho erbu, tak jsem se špatně vyjádřila. Nemyslím, že
erb měl ze zákona odrážet dějiny rodu, ale zpravidla to tak bylo.
Pro mě ale v každém případě je studium historie rytířů von Neuberg
celoživotním zájmem. Mimoto věřím na podvědomí, které mě v živo-
tě neklame, které mě říká, že to jsou moji milovaní předci a kraj.
Srdečně zdravím.

Hrad Neuberg, a rytíři von Neuberg

13.7.2009 10:23 Ivana Rašková
Všude se k Neubergu uvádí, že byl založen až ve 13. stol. Dle starých
kronik od Albertiho, Kluzingera, Tittmana a dalších kronikářů , dále dle
informací Wikipedie v Německu, byl hrad založen již okolo r.840, bohatým rytířem von Neuberg ze Smrčin. Tajemná existence větve tohoto velmi význačného rodu na Ašsku je také zahalena tajemností. Udivuje mne to, neboť 20 let po totalismu, kdy jsou již předpokládám plně dostupné archiválie ve státních archivech, se otázka hradu Neuberg i rodu von Neuberg dosud uvádí dle socialistických informací a zjištění. To je ostuda!
Rytíři z Neuberga spolu s tímto hradem Neuberg vlastnili a založili i své
sídlo opodál za hranicemi, a to v Bad Elstru. Zde nejdříve založili Rittergut
Rytířský statek), a potom zde zámek Schonfeld. Jejich majetky byly obrovské. Vlastnily většinu Ašska, část Vogtlandu, a příhraniční část Bavorska.
Jejich rod, jehož jsou jedna větev, se skládal z e 4 větví :
rakouská, švýcarská, švábská, vogtlandská.
Přičemž hrady mají i v Itálii. Švábská větev se spojila sňatky s vládnoucí
habsburskou větví. Při sňatku dcery Marie Terezie - se švábským Neippergem dostali svatebním darem od Napoleona Bonaparti nábytek.
Ašská větev na rozhraní říše a Čech, měla velké problémy. Ačkoliv byla šlechtického původu, byly jí spolu s chebskými ministeriály Chebem porušována jejich práva. Sílící Cheb se dá říci smetl necitlivě vše ,co se mu hodilo do jeho vlastního krámu. Tak došlo k tomu, že se Neubergové útisku od Chebu bránili, a kolem 14. stol přešli s Chebem do malé místní války. Fridrichovi von Neuberg, který zájmy Neubergů a stále více utlačovaných chudých, hájil nejaktivněji a nejdéle, byl nasazen cejch loupeživého rytíře. To, že šlo o obranu práv rodu, dosud nikoho nezajímalo.
Např. Robin Hood je za přesně stejnou činnost hrdinou.
Ještě je důležité se zmínit o erbu Neubergů, který dle zákonů heraldiky
vypovídá i dějiny rodu. Z jejich erbu vyplývá, že byli účastníky křížového
tažení do Jeruzaléma, na ochranu svaté země před Turky (Araby?).

11.1.2011 14:28 rašiva

Odpověď na reakci z 20.12.2010 LS Liberec:

Ještě chci dodat, že Váš časový údaj o vymření Neubergů v r.1295 je nesmysl!!!!.
Větev pánů na Neubergu vymřela po měči o 100 let později 1395,což je ve všech historických pramenech shodné. Zemřelý Konrád z Neubergu na Neubergu měl jenom dceru Hedvigu. Majetek získal její muž von Zedwitz, jako jitřní věno. Zedwitzové zde sídlili až do r.1945, u hradu postavili ještě 2 zámky, a jeden zámek v podhradí.- RADÍM PROSTUDOVAT SI HISTORII RODU.
Ostatní větve nevymřely! Doporučovala bych Vám se podívat na hrad Seeberg ve Františkových lázních. V 16. stol. tam ještě asi 100 let tento hrad vlastnila jedna z
hlavních větví Neubergů. Je tam nad bránou a na budově ve dvoře jejich erb, se stejným štítem, jaký mají v šechny erby všech Neubergů v tomto území.

11.1.2011 14:11 raš
Odpověď na reakci z 20.12.2010 JS Liberec
Vážený pane(paní), v této věci není vůbec důležité, jestli já jsem bilogický zázrak nebo ne. Já se za něj nepovažuji. Podstatné jsou historické prameny psané několika kronikáři Ašska. Všichni píšou s menšíma odchylkama shodně. Kupodivu se někam ztratily dvě kroniky z nejstaršího období přímo Neubergů - záhada, že? Ale i tak ve všech dostupných kronikách psaných šwabachem je zdůrazňována široká rozvětvenost rodu von Neuberg na Ašsku již v ranějším středověku. I když hlavní větev vymřela pomeči, byly na tomto území další větve tohoto rytířsko-šlechtického rodu. Ty byly později ze svého území vytlačeny, někteří do Německa, někteří do českého vnitrozemí.Toto vše všechny kroniky shodně dokumentuijí. Dokumentují i to, že ani rytířská společnost nevěděla, kam odešli. Tak pokud nejste jasnovidec, tak nemůžete arogantně tvrtdit něco, co nevíte. Na rozdíl od Vás já pouze předávám to, co je zaznamenáno v kronikách. Kam všichni před chebskou agresí utekli, a kde se jejich potomci nyní nacházejí, to již může zdokumentovat pouze systém genetické genealogie, na které se i v našem národním archivu, dle informace, pracuje. Teprve pak bude jasná pokrevní návaznost nejvýznačnějších rodů v Čechách, kam páni z Neubergu bezesporu patří.

20.12.2010 10:28 J S Liberec
Vazena pani Raskova,
vase prispevky k dejinam hradu Neuberg jsou pvidkky pani Raskove.
Rod Rytiru z Neubergu vymrel v roce 1295. Jejich majetky presly legalne na panstvo von Zedwiz. Vy jako primi potomek jste biologicky zazrak.

13.7.2009 15:11 Pavel Zany Komárek, korektor
Starým kronikářům neradno věřit vše, co napsali, svá díla psali leckdy se silně subjektivním nábojem, kde nevěděli nebo nevěděli přesně, tam hádali, nebo si jednoduše vymýšleli. I dnes, kdy jsou jak vy píšete 20 let po skončení totality přístupné archívy, stále platí založení hradu někdy na začátku 13. století a první písemná zmínka roku 1288. Tyto skutečnosti nebyly pokud vím vyvráceny žádným konkrétním důkazem a za platné je považuje i přední badatel zabývající se touto oblastí dr. Úlovec. Kdyby se v archivech našlo něco nového objevného, jistě by se to díky svému zaměstnání na archivní správě MV dozvěděl z první ruky. Vámi popisovaná historie rodu také nekoresponduje se stavem vědomostí, podle J. Úlovce tito Neubergové vymřeli roku 1395. Z podoby erbu nelze vyvozovat dějiny rodu, zákony heraldiky určují pouze jak má či smí erb vypadat

NEJSTARŠÍ STAVBA NA AŠSKU?

6.9.2008 16:08 F.K.
TOTO KOUZELNÉ MÍSTO, NEDALEKO HRANIČNÍ PŘECHODU DO SRN, MĚ ZAUJALO NEJPRVE VĚŽÍ,STOJÍCÍ NA OKRAJI SKÁLY NAD OBCÍ.JE TO NÁDHERNÉ MÍSTO,IKDYŽ JDE JEN O POZŮSTATKY PŮV. PANSKÉHO SÍDLA(SÍDEL). V AREÁLU JE INFOTABULE,NEJSTARŠÍ EVANGELICKÝ KOSTEL (PRAVDĚPODOBNĚ NEJSTARŠÍ
V ČR) A POMNÍK I.SV. VÁLKY. NEBÝT HUSITŮ,ŠVÉDŮ A KOMUNISTŮ,JISTĚ BY NAŠE PAMÁTKY,VČETNĚ TÉTO VYPADALY LÉPE.

27.10.2010 10:24 J.S.Liberec
Zricenina hradu a zamku stoji v hezke ale smutne krajine-bez moznosty slusneho ubytovany- zajimave pro turysty hledajici klid.

9.12.2001 00:00
Ono tech zamku tam bylo povicero, na velkem obrazku jsou trosky hlavni budovy "Horniho zamku", vedle jsou zbytky hradu (vez) a "Dolniho zamku" a o kus dal ve vesnici staval "Novy zamek". Blize viz Jiří Úlovec: "Hrady, zámky a tvrze na Chebsku", Chebské muzeum, Cheb, 1998 nebo Jiří Úlovec: "Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech", Libri, Praha, 2000