Graficke pismenko Na počátku 17. stol. byla nad pramenem léčivé vody nejprve zbudována kaplička a zřízena poustevna. V roce 1724 byl položen nad původní kaplí základní kámen pro stavbu barokního kostela sv. Mikuláše podle návrhu pražského architekta Carla Antonia Canevalleho. Stavba byla dokončena roku 1730 a vysvěcena 21. května. Studánka s léčivou vodou se nachází v jednoduše sklenuté kapli pod chrámovou předsíní.

 
Graficke pismenko Pověst o léčebné síle vody u sv. Mikuláše se rozšířila a při poutní kapli byly založeny malé lázně, rozšířené v roce 1711. Byla zde zřízena krčma a u lázní postaven hostinský dům. Ke konci 17. a v prvé polovině 18. století byly lázně natolik známé, že sem přijížděli hosté z Prahy, Brna a jiných míst.
 
Graficke pismenko Sláva lázní a poutního místa začala upadat již na konci 18. století, až v druhé polovině 19. století téměř zanikla. Úpadek lázní na konci 18. stol. zapříčinil celkové chátrání všech objektů. K náročné rekonstrukci došlo v letech 1976 – 1986. Původní interiér chrámu se nedochoval a v současné době jsou zde umístěny unikátní barokní polychromované dřevěné plastiky v mírně nadživotní velikosti od anonymního tvůrce, z doby kolem roku 1740. Soubor sousoší s tematikou Sedmi bolestí Panny Marie pocházel původně z kapliček lemujících poutní cestu z města Králík ke klášteru v Hedči.
 
Graficke pismenko Dnes je v bývalých lázních expozice k jejich historii a i k dějinám obce Vraclavi.

Text: historie
30.9. 2006 - Pavel Vítek