Graficke pismenko Na pravém břehu říčky Rolavy při severním konci města Nejdku se tyčí žulová skála s vysokou čtverhrannou věží z neomítnutého zdiva, která je jediným zbytkem nevelkého středověkého hradu založeného někdy začátkem 14. století (či už v druhé polovině století předcházejícího) patrně na ochranu zemské stezky vedoucí z Chodova podél Rolavy do Saska. Skalnatý, na tři strany téměř kolmý ostroh vybíhající sem z blízkého návrší byl přístupný pouze po úzké šíji od jihu, kterou přetínaly dva příkopy, dnes už zanesené. Věž, v níž byl i vchod do hradu, pochází zřejmě ze 14. století, i když byla mnohokrát upravována. V jejích stěnách je několik střílen a úzkých okének, z nichž jedno na severní straně v prvním patře má pozdně gotické sedlové ostění. Věž byla původně vyšší a v 18. století měla ochoz s lucernou. Začátkem 19. století byla snížena, opatřena jehlancovitou střechou a upravena na zvonici, z níž se zachovala proražená okna těsně pod střechou sloužící k zavěšení zvonů.

 
Graficke pismenko Zakladatelem hradu byl asi Konrád Plik z Plikenštejna, jehož syn Petr přijal r. 1340 hrad Nejdek v léno od krále Jana Lucemburského spolu s dvěma blízkými vesnicemi. Tato zpráva je zároveň první zmínkou o existenci hradu. Plikové vlastnili Nejdek do konce 14. století. Po nich se tu vystřídalo několik držitelů (Bušek z Prohoře, Frenclové), až r. 1410 získal hrad i městečko v podhradí s cínovými doly chebský purkrabí Hanuš Forter. Ten prodal r. 1413 Nejdek loketskému purkrabímu Jankovi Maleříkovi. Od něho koupili hrad r. 1419 bratři Mikuláš a Hanuš Frasové a Jindřich Kopp z Tannberka. Potomci Frasů odtud odešli po r. 1430 a r. 1440 prodali Nejdek i Koppové. V r. 1446 koupil hrad od Hanuše Henigara ze Seeberka Matyáš Šlik. Podle ujednání s králem Jiřím Poděbradským byl Nejdek připojen k loketskému zástavnímu zboží, ale ve skutečnosti zůstal šlikovským majetkem až do začátku 17. století. Při dělení Matyášových držav připadl r. 1489 jeho synu Mikulášovi, který získal falknovský díl (dnes Sokolov). Po jeho smrti v r. 1522 vlastnil Nejdek nejstarší syn Albín, který jej r. 1530 prodal svému bratranci Jeronýmovi Šlikovi. R. 1548 získal Nejdek Jeronýmův bratr Lorenc Šlik. Jeho potomci drželi nejdecké panství i s prosperujícími rudnými doly až do r. 1602, kdy je Lorencův vnuk Štěpán Šlik prodal Bedřichovi Colonnovi z Felsu, bratrovi stavovského politika Linharta.
 
Graficke pismenko Již tehdy nebyl starý hrad obýván, v souvislosti s výstavbou nového panského sídla ve městě přestal být udržován a postupně se měnil ve zříceninu.

Text: historie
22.2. 2009 - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1985


OOO