zámek Týn nad Vltavou

Městské muzeum
Zámek byl postaven roku 1699 jako rezidence pražského arcibiskupa. Budova později sloužila jako správní centrum panství a byly zde kanceláře arcibiskupských úředníků. Dnes jsou zde expozice Městského muzea.
Hlavní obrázek místa
zámek z náměstí
© Milan Caha 07/2009

Městské muzeum

Graficke pismenko Původně arcibiskupský zámek v Týně nad Vltavou dnes slouží jako Městské muzeum. Raně barokní stavba stojí na horním (severním) okraji náměstí. V muzeu jsou stálé expozice dokumentující historii města, keramiky, vorařství, loďařství, loutkářství či expozice režiséra Alfréda Radoka, věnovaná jeho životu a dílu. Ukázku životního stylu venkovského šlechtice na přelomu 19. a 20. stol. nabízí klasicistní salónek. Zařízení pochází z pozůstalosti šlechtické rodiny. Je zde také stálá expozice jihočeských vltavínů, jedna z největších v ČR. Mimo stálých expozic pořádá muzeum řadu sezónních výstav, muzeum také spravuje knihovnu a archiv. Přístupné jsou také středověké podzemní chodby (15. stol.) pod muzeem.
E.H. podle http://www.tnv.cz/cz/kultura/mestske-muzeum, 24.7. 2013

  historie

  Vltavotýnské podzemní chodby
  Pod muzeem vedou středověké podzemní chodby, které byly podle archeologických nálezů vybudovány zřejmě v 15. století. Chodby byly ručně vytesány ve skalnatém podloží; důvodem jejich vzniku mohlo být odvodnění náměstí se zásobárnou pitné vody, vytvoření úkrytu před nebezpečím (vč. únikové cesty) nebo těžba dosud neurčeného nerostu. Hlavní trasa je dlouhá přes 160 m (prochází se tam a zpátky, tedy cca 320 m), a odbočuje z ní řada slepých chodeb.

  E.H. podle http://www.tnv.cz/cz/kultura/mestske-muzeum, 24.7. 2013
  Arcibiskupský zámek, později Městské muzeum
  Týn nad Vltavou údajně daroval kníže Boleslav II. pražskému biskupství již při jeho založení r. 973, patřil biskupství (později arcibiskupství) až do husitských válek. Od r. 1432 patřila polovina Týna Oldřichovi z Rožmberka a druhá rodu ze Sobětic. R. 1601 bylo panství královskou komorou pronajato městu. Roku 1620 daroval panství Ferdinand II. pražskému arcibiskupství (v l. 1627 - 48 si město panství pronajalo). Ve městě byl nejdříve opevněný

  E.H. podle Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1., kolektiv autorů, nakl. Svoboda 1986; Umělecké památky Čech 4., E. Poche a kol., Academia r. 1982; Města a Městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, K. Kuča, 24.7. 2013

  popis

  Raně barokní prostá obdélná dvoupatrová budova, okna v průčelí se střídavě trojúhelníkovými a segmentovými frontony. Přízemní místnosti jsou klenuté, v patře plochostropé.
  E.H. podle Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1., kolektiv autorů, nakl. Svoboda 1986; Umělecké památky Čech 4., E. Poche a kol., Academia r. 1982, 24.7. 2013

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   České Budějovice  (CB)
  Týn nad Vltavou