Radnice v Březně u Chomutova

Graficke pismenko Březno se jako ves připomíná roku 1440, zdejší kostel o téměř 100 let dříve a šlechtici s predikátem, napovídajícím existenci zdejšího panského sídla již na konci 13. století. Roku 1469 byla ves povýšena na městečko (a zřejmě nově vysazena po husitských a následných válkách), roku 1556 pak na město. Tento statut ztratila po roce 1945.

 
Graficke pismenko Stavba radnice byla povolena Felixem Hasištejnským z Lobkovic roku 1592 a zřejmě záhy nato provedena. Objekt neznámého vzhledu a osudů byl bezpochyby několikrát poškozen za válek a po nich obnovován. Roku 1833 jej nahradila empírová budova se středním rizalitem, završeným tympanonem. Na hřebeni střechy nese nízkou věžici.
 
Graficke pismenko Po roce 1945 stavba stejně jako celá obec silně upadla. Bývalý lesk jí vrátila oprava v 90. letech 20. století. Správě obce slouží dodnes.
 
Graficke pismenko Před radnicí se nachází i mariánský sloup z roku 1698, doprovázený mladšími sochami sv. Josefa a Jana Nepomuckého.

Text: historie
3.1. 2010 - Ivan Grisa, dle K. Kuča: Města a městečka..., 1. díl, Libri 1996