popis lokalizace tvrze

Graficke pismenko Lokalizace zaniklé količínské tvrze byla učiněna regionálním badatelem Daliborem Kolbingerem na základě mapy holešovského panství z roku 1763, kde je na okraji vsi zakreslen svahovým šrafováním znatelný oválný útvar s obdélnou stavbou v jeho středu. Zdá se, že toto je skutečné vyobrazení količínské tvrze jako oválu okružního příkopu a centrální budovy tvrze, kterou chránil. Dle přibližného měřítka měla budova tvrze rozměry cca 35 x 25 m a  obklopoval ji příkop šířky cca 20 m. Další indicií pro lokalizaci tvrze je mapa stabilního katastru ze třetiny 19. století. Na ní je zobrazeno místo tvrziště jako podlouhlý elipsovitý útvar severojižního směřování s rovným severním čelem směrem k obci. Je označen parcelním číslem 19 a nachází se v zahradě za domem na parcele 51. Oproti ploše zahrady pč. 18, která je zaznačena zeleně, je plocha tvrziště pč. 19 vyznačena okrovou barvou. Čili ještě ve třetině 19. století toto místo bylo zaznačeno jako neobdělávaná plocha (zbytky stavebního rumu ze zříceniny tvrze ?). Patrně až v dalším průběhu 19. století byla i tato plocha rekultivována v zahradu a užitnou plochu dvorků domů.

 
Graficke pismenko Tvrz stávala na jihozápadním okraji intravilánu Količína, v zahradách za usedlostí čp. 75 a částečně i čp. 29. Místo zaniklé tvrze se vyznačuje o necelý 1 m vyvýšenou plochou, na níž se při různých účelových výkopech nachází velké množství lomového kamene, který je jinak v tomto místě neobvyklý. Bohužel, více terénních náznaků se v místě nenachází. Žádný centrální pahorek, val nebo příkop.

Text: popis
23.11. 2008 - Jan P. Štěpánek