Graficke pismenko Radnice je tvořena nárožním dvoukřídlým objektem v jihozápadní části náměstí. Dvoupatrová stavba s průchozí věží nad průchodem z náměstí do Lidické ulice byla v letech 1929–30 velmi necitlivě přestavěna ve slohu připomínajícím velmi nešťastně renesanci. Hlavní průčelí je v přízemí doplněno o tři půlkruhově otevřené arkády podloubí a balkon na kamenných konzolách v patře. Průčelí završuje nad korunní římsou nízká pseudoantika. Průčelí doplňuje dvojice soch od Arnošta Hubičky.

 
Graficke pismenko Nad průchodem do Lidické ulice se zvedá dvakrát odstupňovaná hranolová hodinová věž ukončená ochozem a malou vížkou.
 
Graficke pismenko Z původní renesanční stavby se dochovala jen část hmoty zdiva a klenby v přízemí.

Text: popis
22.7. 2008 - Jan P. Štěpánek