Graficke pismenko V 1. 1329 — 1349 držel Osovou, městečko Bítýšku a další vesnice Jindřich z Osové, který tu asi sídlil na vodní tvrzi. Poté ji drželi páni z Ronova, potomci Hejmana z Polné z rodu Ronovců. Čeněk z Ronova a z Letovic prodal v r. 1365 osovské zboží, které zahrnovalo tvrz a vsi Osovou, Vlkov, Březku, Březí, Heřmanice (dnes Dolní Heřmanice), Sklené, Ořechov, Kadolec a Záblatí, markraběti Janu Jindřichovi. Markrabata je pak udílela lénem, které v L 1390 — 1529 držel rod Osovských Z Doubravice, stoupenců husitů a Jiřího z Poděbrad. Jejich nepřáteli byli brněnští měšťané, kteří dokonce v době příměří osovské panství přepadli a několik vsí vypálili.

 
Graficke pismenko Jan Rájecký z Mírova, který držel Osovou před r. 1590, přebudoval vodní tvrz v renesanční zámek jako uzavřenou pravoúhlou budovu s nádvořím a v prvním poschodí s pilířovými arkádami. Kolem zámku vytvořil soustavu rybníků, které jsou charakteristickou dominantou krajiny dodnes. Lev Burian Berka z Dubé a Lipé prodal v r. 1612 zámek s panstvím Janu Jiřímu Humpoleckému; 23. května 1638 poškodil zámek požár, který si vynutil další úpravy budovy. V r. 1662 se dostal do majetku Žalkovských, protože Marie Eufemie Humpolecká se provdala za Václava Zikmunda Žalkovského ze Žalkovic. V r. 1708 jej získala Kateřina z Waldorfu.
 
Graficke pismenko V první třetině 18. století Kateřina z Waldorfu zámek pře stavěla v barokním stylu, čímž v podstatě získal dnešní podobu. Tehdy byla také zbarokizována a snížena hodinová věž V průčelí nad centrálním vstupem. Kateřinin vnuk Ignác z Waldorfu odkázal v r. 1796 zámek Františku Kajetánu Chorynskému z Ledské, který jej v následujícím roce prodal Haugvicům, čímž se Osová stala součástí náměšťského panství. V 19. století byl zámek znovu upravován a vznikl zde přírodní krajinářský park. Zámecký areál obklopuje rybník Okolník, který připomíná někdejší vodní opevnění sídla a který je součástí rybniční sousta vy rozprostírající se až ke Křižanovu.

Text: historie
21.4. 2004 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava