zámek Vintířov

starý zámek

Graficke pismenko Nejstarší zprávy o dnešní vsi Vintířov pocházejí z roku 1295. V roce 1403 jsou zde, podle některých pramenů, uváděny dvě tvrze a panství rozdělené mezi Vlčka z Vintířova a Arnošta ze Šumburku. Jedna z tvrzí následně beze zbytku zanikla a na místě druhé, která byla stržena, byl asi okolo roku 1550 vybudován Albrechtem Šlikem vodní renesanční zámek s třemi okrouhlými věžovými baštami, vodním příkopem a padacím mostem. Šlikové získali majetek, když byl zabaven Oplu z Fictumu, který jej vlastnil od roku 1508, jenž utekl ze země za vlády Ferdinanda I. poté, co byla prozrazena jeho penězokazecká dílna na Šumburku.

 
Graficke pismenko Po smrti Jeronýma Šlika bez dědiců v roce 1612, připadl Vintířov Jindřichu Matyáši Thurnovi, synovi Barbory Šlikové. Ten se o šest let později postavil do čela druhého stavovského povstání a po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 prchá ze země, je v nepřítomnosti odsouzen k smrti a roku 1621 je mu majetek konfiskován. Ten pak vlastní postupně Ferdinand z Nagolu, Vilém Verdugo a Jan Sebastian z Pöttingu. V roce 1664 kupují panství Losynthalové a v roce 1717 Jan Adam Losynthal začal na jeho místě stavět nový zámek. Došlo ke stržení téměř tří čtvrtin starého šlikovského zámku, Jan Adam ale v roce 1720 umírá a stavba je zastavena. Nový zámek postavili až Windischgrätzové v letech 1817 - 1823 podle návrhu Jeana Moreau vedle starého a zbytek po renesančním zámku nechávají důkladně obnovit.
 
Graficke pismenko Po roce 1868 za Josefa Lobkovice byla provedena větší stavební úprava s náhradou klacisistních prvků za novogotické a Lobkovicové zde hospodařili až do roku 1948. Následně zde bylo sídlo vojenských statků, učiliště a naposledy mateřská školka. Po roce 1989 byl majetek navrácen v restituci původním majitelům, Karlu F. Thurn-Taxisovi. K areálu obou zámků přiléhá zámecký park. Dnes jsou oba zámky starý a nový neudržované a velmi zchátralé. Náklady na jejich zajištění se již dříve odhadovali podle posouzení památkářů na min. 15 mil. Kč.

Text: historie
20.2. 2004 -