Graficke pismenko Podle dostupných pramenů pravděpodobně již v roce 1335 vznikla v Encovanech tvrz, která stála v místech dnešního zámku. V té době byla obec v majetku chotěšovského kláštera a to až do roku 1563. Od chotěšovského kláštera obec Encovany odkoupil Osvald Zejdlic ze Šenfeldu (místokancléř Českého království), který ji měl před tím již 20 let v zástavě. Ihned poté začal s výstavbou zámku, který roku 1602 pravděpodobně dokončil jeho syn Rudolf Zejdlic ze Šenfeldu a téhož roku zemřel bez dědiců, ale jeho žena se vdala za dalšího muže z rodu Šenfeldů. Později byl majetek Šenfeldů zkonfiskován a odkoupen rodem Lobkoviců a připojen k Roudnickému panství. V době, kdy byl zámek v majetku Lobkoviců byly provedeny jen nevelké stavební úpravy.

Text: historie
14.2. 2004 -