Novoměstská jesuitská kolej s kostelem svatého Ignáce a kaplí svatého Františka Xaverského

Graficke pismenko Největší nefortifikační barokní stavba na území Nového Města pražského vznikla postupnou výstavbou v letech 1658 - 1759. Místo pro ni bylo na příkaz císaře Ferdinanda II. vybráno již roku 1624 poblíž kaple Božího těla, která stála uprostřed Dobytčího trhu (Karlova náměstí). Tu jezuité spravovali od převzetí pražské university roku 1622. Vybrané místo ale Otcům příliš nevyhovovalo, snažili se svou novoměstskou kolej umístit na Koňský trh (Václavské náměstí). Až v dalším průběhu třicetileté války začali získávat měšťanské domy, které dosud tvořily jihovýchodní frontu náměstí.

 
Graficke pismenko Výstavba nové koleje začala až roku 1658 od jihu, kde byl zřejmě stav starých objektů nejhorší. Větší a lepší domy směrem k Žitné sloužily mezitím pro řádové potřeby. Celá více než 200 m dlouhá průčelní fronta byla dokončena až roku 1759, kdy nová budova koleje dosáhla ke kostelu svatého Ignáce.
 
Graficke pismenko Ten byl postaven v letech 1665 - 78 podle plánů Carla Luragha na nároží Dobytčího trhu a Ječné ulice v tradičním jezuitském schematu (převýšená loď s nižšími neprůchozími bočními kaplemi). Západní průčelí v dnešní podobě vzniklo podle projektu P. I. Bayera v letech 1696 - 99. Ten také dokončil stavbu věže u severního boku presbytáře.
 
Graficke pismenko Komplex sloužil potřebám řádu do jeho zrušení roku 1773. Kolej poté sloužila jako vojenský špitál, kostel se změnil na farní. Pro potřeby vojenského i později civilního zdravotnictví byly v koleji prováděny utilitární úpravy včetně přepatrování kaple sv. Františka Xaveria. Zanikla rovněž většina klášterní zahrady, na jejímž místě vznikla Salmovská ulice a blok domů východně od ní.
 
Graficke pismenko Celý areál postihlo bombardování Prahy v únoru 1945. Nejhůře byl postižen střední rizalit koleje. Škody byly opraveny brzy po válce bez dopadů na exterier budov.

Text: historie
2.12. 2011 - Ivan Grisa, dle R. Baťková a kol.: Umělecké památky Prahy - Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady, Academia 1998


OOO