Klášter milosrdných bratří s kostelem svatých Šimona a Judy (nemocnice Na Františku)

Graficke pismenko Tradice charitativních zařízení v prostoru dnešní nemocnice Na Františku začala zřejmě v polovině 14. století, kdy je na nábřeží Starého Města doložena existence špitálu s kaplí svatých Šimona a Judy, založeného Bohuslavem z Olbramovic. Stavbu dokončil někdy před rokem 1364 Arnošt z Pardubic. Původní stavba stála zřejmě severovýchodně od dnešního kostela. Špitál zanikl během 16. století, roku 1615 zakoupil jeho staveniště Václav Vilém z Roupova. V sousedství původního kostela (upraveného roku 1618 pro německé luterány) začal stavět bratrský sbor. Ten se vzhledem ke stavebním komplikacím (zřícení klenby 1617) podařilo vysvětit až 14. 6. 1620 a čeští bratří ho tak užívali jen 191 dní. Od 24. 12. téhož roku užíval celý areál řád milosrdných bratří. Ten začal velmi záhy se stavbou zcela nového chrámu a klášterních budov se zřejmým úmyslem vymazat památku na "kacíře", kteří zde předtím působili. Jediná zachovalá loď sboru (severní) byla od nového kostela oddělena plnou zdí a přepatrována, starý původně gotický kostel zcela zmizel v hmotě nového kláštera. Nový chrám byl postaven jako jednolodní, v goticko-renesančních historizujících formách.

 
Graficke pismenko Velká barokní přestavba celého areálu proběhla v prvních třech desetiletích 18. století.
 
Graficke pismenko Jižní nemocniční křídlo bylo přistavěno v letech 1751–53 (Jan Josef Hrdlička), severní křídlo (směrem k nábřeží) pak vzniklo v letech 1923–27 (V. Kvasnička a J. Mayer). Řádoví bratři byli vyhnáni roku 1950, nemocnice byla zestátněna. Kostel zůstal bez využití až do 80. let 20. století, kdy byl po rekonstrukci změněn na koncertní síň. Po roce 1989 byl řádu navrácen, nadále jej však využíval Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. V roce 2019 rozhodlo město o odkoupení kostela od řádu do svého majetku.

Text: historie
30.8. 2011 - Ivan Grisa, dle Vlček - Sommer - Foltýn: Encyklopedie českých klášterů, Libri 1997 a P. Vlček (ed.): Umělecké památky Prahy: Staré Město a Josefov, Academia 1996