Velkopřevorský mlýn

Graficke pismenko Mlýn byl postaven ve 13. stol. R. 1400 se zmiňuje již jako majetek johanitského konventu. V době husitských válek byl mlýn konventu zabaven a prodán do soukromého vlastnictví. Jedním z vlastníků (od r. 1526) byl mlynář Štěpán, po kterém se mlýnu nějakou dobu říkalo Štěpánský mlýn.

 
Graficke pismenko V l. 1597–1598 byla budova mlýna opravena a stavebně upravena v renesančním stylu.
 
Graficke pismenko R. 1711 mlýn získal zpět johanitský konvent. Držel ho až do r. 1807, kdy byl znovu prodán soukromému majiteli. R. 1890 mlýn přestál velkou povodeň, r. 1938 vyhořel. Po požáru byl opraven a tehdejší majitel Šebek v něm zřídil čistírnu peří. Po r. 1950 bylo ve mlýně skladiště podniku Kovomat. R. 2002 byl poškozen povodní, poté opraven. Dnes je zde restaurace.
 
Graficke pismenko Mlýnské kolo se stále točí, ač již neslouží provozu, ale je velkou turistickou atrakcí. Mlýn dnes funguje jako restaurace.

Text: historie
25.9. 2011 -


OOO