Zvonice u kostela svatého Vojtěcha na Novém Městě pražském

Graficke pismenko První údaje o zvonici pocházejí ze 16. století, stavba snad souvisela s pořízením dvou poměrně velkých zvonů (1540, průměr 122 cm a 1545, průměr 112,5 cm). Původní podobu zachycuje Willenbergův prospekt Prahy z počátku 17. století. Kolem roku 1700 byla spolu s kostelem barokně přestavěna, další úpravy proběhly v letech 1736–37, 1790, 1856, 1908. Během 19. a 20. století k ní přilehly dva sousední domy.

 
Graficke pismenko Kromě výše zmíněných renesančních zvonů zde visí menší zvonky z let 1611 (v lucerně) a 1706.

Text: historie
17.8. 2009 - Ivan Grisa, dle Růžena Baťková a kol.: Umělecké památky Prahy, Nové Město a Vyšehrad, str. 184, Academia 1998


OOO