Pátek, 4. prosinec 2020. Svátek slaví Barbora, zítra Jitka

Graficke pismenko V malebném zalesněném údolí vytvořila řeka Ohře meandr, na jehož vrcholu se tyčí masiv hradu Lokte. Pod hradem, na jihovýchodních svazích se rozkládá město, které je chráněno smyčkou řeky – příroda a člověk tak vytvořili velmi působivý romantický celek, který je ojedinělý v celých Čechách. Tato v minulosti nedobytná pevnost vzbuzovala vždy zasloužený obdiv mnoha návštěvníků a nejinak je tomu i dnes.

 
Graficke pismenko Zdejší kraj byl osídlen již od pravěku. Prvá písemná zmínka o Lokti pochází z roku 1234, avšak vznik kamenného hradu býval kladen do období vlády Přemysla Otakara I., po nálezu románské rotundy, který patří ke stavbám nejstaršího českého typu, je možné datovat vznik hradu dříve – asi do 3. čtvrtiny 12. století. V dobách pozdějších měl Loket význam jako hraniční pevnost. Karel IV., který v Lokti často pobýval, v nevydaném zákoníku „Maiestas Carolina"" zařadil Loket mezi města, která nesmějí být zcizena od české koruny. Podle pověsti Karel IV. při lovu v Loketských lesích objevil horké léčivé prameny a založil město Horké Lázně u Lokte, později nazvané Karlovy Vary.
 
Graficke pismenko Za husitských válek císař Zikmund hrad i panství zastavil a v roce 1434 přešel tento majetek do rodu Šliků. Dalších sto dvacet let bylo poznamenáno bojem mezi loketskými měšťany a vrchností, a toto neklidné období bylo zcela ukončeno až roku 1598, kdy zástava přešla úplně do rukou města, které se tak stalo vlastníkem hradu i rozsáhlých panství.
 
Graficke pismenko Třicetiletá válka přinesla městu značné útrapy a hospodářský úpadek, který se zastavil až počátkem 18. století. Tehdy již ovšem silně klesal význam Lokte jako strategické pevnosti a to tak, že počátkem 19. století byl zchátralý hrad přestavěn na věznici.
 
Graficke pismenko Po druhé světové válce město stále ztrácelo na významu a historické centrum až na výjimky nebezpečně zchátralo.
 
Graficke pismenko Tento stav pokračoval až do roku 1992, kdy hrad do svého majetku v historii už podruhé získalo město Loket. Přes nemalé potíže byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce nejenom hradu, ale i podhradí. Položení města je dáno přírodními podmínkami. V historické části je řada architektonicky cenných starých domů, často s gotickými jádry. Ze zbytků městského opevnění se zachovaly fragmenty zdí a zejména Robičská věž a hranolová věž při východním vstupu do města. V současné době jsou nemalými náklady městské hradby rekonstruovány, a to včetně zbytků čtyř bašt.
 
Graficke pismenko Monumentální budova radnice na jižním okraji náměstí je vystavěna v raně barokním slohu. Budova má ve štítu věž, ve které je osazen kamenný městský znak. Její součástí jsou hodnotné architektonické prvky. V přízemí v galerii se konají pravidelné výstavy výtvarného umění a je zde také stálá expozice karlovarských lázeňských pohárků.
 
Graficke pismenko Barokní chrám sv. Václava byl postaven na místě původního pozdně gotického kostela, který vyhořel roku 1725. Nová stavba byla dokončena r. 1734. Oltářní obraz je označován jako dílo Petra Brandla, cenné jsou i oba boční oltáře, v jejichž středech jsou starší plastiky zachráněné před požárem původního gotického kostela.
 
Graficke pismenko Hrad a město Loket leží poblíž světoznámých Karlových Varů na okraji Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a je velmi dobrým východiskem pro návštěvu západočeských lázní a výlety do mimořádně krásné přírody, jejíž půvaby nesčetněkrát obdivoval i pravidelný návštěvník Lokte J.W. Goethe: Dnes jsme byli v Lokti, který je nade všechen popis překrásně položen a lze jej ze všech stran obdivovat jako krajinářské umělecké dílo.

Text: historie
28.5. 2002 -