Rotunda na hradě Loket

Graficke pismenko Uvnitř severozápadního křídla hradu, přímo nad kobkami s populárně hrůzostrašnou (ve všech smyslech toho slova) expozicí útrpného práva se nacházejí zbytky původní hradní kaple, románské rotundy. Ta pocházela zřejmě z konce 12. století a je pravděpodobně nejzápadněji položeným zástupcem svého druhu v českých zemích. Vzhledem k vnitřnímu průměru 3,6 m (při tloušťce zdí 75–80 cm) se jedná zároveň o nejmenší rotundu v Čechách. Původně stála osamoceně na nejlépe chráněném místě hradu, při gotických přestavbách splynula s novými křídly, přestala sloužit původnímu účelu a stala se tělesem točitého schodiště. Tak v zapomnění přečkala všechny zvraty v dějinách hradu, až byla při stavebně historickém průzkumu objevena roku 1966.

 
Graficke pismenko Z původní stavby se zachovaly zdi lodi i presbytáře do výšky několika metrů. Jediným originálním kamenickým detailem je malé východní okénko apsidy, ostatní otvory byly proraženy až v době, kdy tudy vedlo točité schodiště.

Text: historie
17.11. 2009 - Ivan Grisa, dle informačního textu správy hradu Loket