Historie Bredovský letohrádek

Graficke pismenko Letohrádek byl postaven v letech 1660 - 1680 u zámku Lemberk Kryštofem Rudolfem Bredou, majitelem panství. Bredovským stavitelem byl Caesar Biot. Roku 1726 prodal Karel Josef Breda panství i se zámkem Filipu Josefu hraběti Gallasovi. Panství bylo v majetku rodu Gallasů, později Clam-Gallasů, až do znárodnění roku 1945. Letohrádek byl využíván pouze příležitostně, a na počátku 20. století se stal sídlem lesní správy rodu a přilehlá zahrada sloužila jako zahradnictví (pěstovaly se zde nejen květiny, ale i ovoce a zelenina, součástí byly skleníky).

 
Graficke pismenko Po zestátnění r. 1945 byl areál předán Národním pozemkovým fondem do péče národnímu správci Janu Urbanovi. Roku 1947 si správce mohl majetek odkoupit do soukromého vlastnictví, což udělal a letohrádek se zahradou byl v majetku manželů Urbanových do roku 1989. Toho roku byl tento majetek odkoupen Okresním národním výborem v České Lípě. Na poč. 90. let 20. stol. byl letohrádek krátce pronajat Nadaci Lemberk, která zde pořádala mezinárodní sochařská symposia, ale celý areál postupně chátral. Po ukončení nájemní smlouvy s nadací r. 1995 byl letohrádek Okresním úředem Česká Lípa staticky zajištěn a byly zahájeny přípravy na jeho rekonstrukci. Celková rekonstrukce byla dokončena roku 1998 a r. 1999 byl letohrádek poprvé ve své historii zpřístupněn veřejnosti. Poté byl pronajímán Okresnímu vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě.
 
Graficke pismenko Letohrádek s přilehlou zahradou není v současnosti přístupný veřejnosti (r. 2013).

Text: historie
10.8. 2013 - E.H. podle http://www.zamek-lemberk.cz


Zavřít reklamu