Graficke pismenko V současné době muzeum představuje devět větších památek lidové architektury z oblasti středních, východních a severních Čech. Středočeský region je zastoupen stavbami ze širší oblasti Posázaví, Benešovska a povodí Berounky. Unikátem je především devítiboká roubená stodola z Durdic u Votic, postavená v roce 1648, která je nejstarší zachovalou památkou tohoto typu na území Čech. Z Posázaví pochází poloroubená chalupa a špýchar z Budče a malý roubený špýchar z Hrádku, které byly do muzea přeneseny ze zátopové oblasti přehrady Želivka. Všechny tyto objekty vznikly na konci 18. století. Oblast povodí Berounky reprezentuje roubený obytný dům statku z Týřovic u Rakovníka z druhé poloviny 17. století, který byl do své současné podoby přestavěn v roce 1807. Z oblasti středního Polabí na pomezí středních a východních Čech pochází pozoruhodná celoroubená kovárna ze Starého Bydžova, postavená roku 1774.

 
Graficke pismenko Východočeský region v současnosti zastupují dvě památky z Podkrkonoší. Jedná se o roubenou rychtu z Bradlecké Lhoty na Semilsku a mimořádně cennou dvanáctibokou stodolu ze Želejova u Hořic. Rychta z Bradlecké Lhoty s bohatě členěnou lomenicí novopackého typu pochází z konce 17. století, želejovská stodola vznikla v roce 1660, a společně se stodolou z Durdic náleží k našim nejcennějším památkám lidové architektury. Z oblasti severních Čech se v muzeu zatím nachází pouze patrový polohrázděný dům z Jílového u Děčína, postavený na počátku 19. století.
 
Graficke pismenko Všechny objekty jsou vybaveny interiérovými expozicemi, které dokumentují bydlení a hospodářství na venkově od 18. do první poloviny 20. století. Ve statku z Týřovic se nachází stylová hospůdka Na Hrázce.
 
Graficke pismenko Větší objekty doplňuje několik drobných památek z 18. - 20. století. Jedná se o boží muka z Kostelce nad Černými lesy, unikátní stroj na balení sazenic ovocných stromků z Molitorova u Kouřimi, rumpálovou studnu z Kozojed u Ratají nad Sázavou, kopie zvoničky z Býchor a kříže z Němčic na Kolínsku, barokní sochu sv. Donáta ze Svatbína u Kostelce nad Černými lesy, pumpu ze Zalán u Rožmitálu pod Třemšínem a kopii včelína ze Lžovic u Kolína.
 
Graficke pismenko Atmosféra muzea, ležícího v krásném prostředí starého ovocného sadu, se neustále obměňuje v návaznosti na cyklus jednotlivých ročních dob a příslušných lidových obyčejů.

Text: popis
20.11. 2010 - Vladimír Rišlink

tianDe Praha

Muzeum lidového stavitelství Kouřim

Muzeum lidových staveb v Kouřimi vzniklo v 70. letech minulého století díky potřebě zachránit některé památky lidového stavitelství, jimž hrozil zánik v souvislosti s výstavbou vodní nádrže Želivka. V současné době však v muzeu najdeme nejen objekty z blízkého okolí, ale též stavby z podkrkonoší, r…
historie - J.Tůma

Historie muzea

Vznik Muzea lidových staveb v Kouřimi, pobočky Regionálního muzea v Kolíně, je spojen s počátky výstavby vodního díla na řece Želivce. Budoucí vodní plocha měla zatopit některé zajímavé památky lidového stavitelství, včetně gotického kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Kralovicích (okr. Benešov), t…
historie - Vladimír Rišlink
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu