Historie muzea

Graficke pismenko Vznik Muzea lidových staveb v Kouřimi, pobočky Regionálního muzea v Kolíně, je spojen s počátky výstavby vodního díla na řece Želivce.

 
Graficke pismenko Budoucí vodní plocha měla zatopit některé zajímavé památky lidového stavitelství, včetně gotického kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Kralovicích (okr. Benešov), takže bylo rozhodnuto několik vytypovaných objektů přenést na jiné místo. Tak začalo na okraji Kouřimi, v lokalitě zvané Na Hrázce, vyrůstat v roce 1972 regionální záchranné muzeum v přírodě.
 
Graficke pismenko S ohledem na jeho poměrně rychlou výstavbu se však záhy začalo velice vážně uvažovat o jeho budoucím rozšíření. S otevřením první části areálu pro veřejnost v roce 1976 byla základní koncepce muzea změněna, a záchranný skanzen získal funkci speciálního zařízení, soustřeďujícího ukázky stavebních technik, užívaných v lidovém stavitelství Čech a Moravy.
 
Graficke pismenko Na počátku devadesátých let dochází k úpravě stávající koncepce a přepracování zástavbové studie, ke zmenšení sběrné oblasti a hlavně ke změně konečné podoby muzea. Nosným programem se stala prezentace základních regionálních typů lidové architektury pouze z území Čech, jejich sociální a výtvarná různorodost a jejich postupné začleňování do kouřimského celku. Dnes je Muzeum lidových staveb zařazeno na seznam kulturních památek České republiky.
 
Graficke pismenko V současnosti je připravován rozsáhlý projekt dostavby muzea, s nímž souvisí další změna koncepce vedoucí k postupné transformaci skanzenu lidového stavitelství na Muzeum české vesnice, zaměřené na komplexní prezentaci dějin českého venkova od raného novověku do první poloviny 20. století.

Text: historie
20.11. 2010 - Vladimír Rišlink

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182