zámek Klobouky u Brna

Městské muzeum Klobouky u Brna

Kloboucké muzeum:

Graficke pismenko Sbírky klobouckého muzea, pro veřejnost prvně otevřeného r. 1907, vznikaly postupně. Archeologie - na archeologických nálezech je možné sledovat kontinuitu osídlení Kloboucka od období paleolitu po středověk. Archeologická sbírka má na 660 exponátů.
Národopis - Kolekci tvoří přibližně 2500 položek - oděvů a textilu, keramiky, kraslic, obrázků malovaných na skle, nábytek, zemědělské nářadí a náčiní, plastiky, hračky a  vybavení domácnosti. Expozice z r. 1977 Život a kultura lidu na Brněnském Kloboucku je průběžně doplňována novými exponáty. Exponáty od r. 1698, většina z konce 19. stol.
Keramika - Exponáty z období od konce 17. stol. (džbán ševcovského cechu), většina z 19. stol. Keramika s typickým dekorem z dílen v Sobotišti, Modré, Dehticích, několik fajánsí a bělnin pochází z manufaktury v Holíči. Menší část sbírky tvoří hrnčina. Ostatní keramika je zastoupena výrobky tovární produkce.
Textil - interiérové textilie s výšivkou (prostěradla, koutní plachty, antipendia). Expozice sleduje vývoj výšivky od konce 18. století. Výšivka oděvů, kroje.
Malba na skle - Významná sbírka výhradně moravské provenience, převážně ze Ždánic, výrobci byli profesionální skláři a poloprofesionální malíři skla. Dobou rozkvětu byl konec 18. stol., většina exponátů je z 1. pol. 19. stol.
Kraslice - Sbírka velikonočních vajec - kraslic z období od konce 19. stol. po současnost. Nejstarší kraslice z r. 1899.
Každoročně, u příležitosti zahájení nové sezóny (1.5.), jsou instalovány dvě menší výstavy v rámci stávající expozice.

Text: turistické
20.8. 2013 - E.H. podle http://www.kloboukyubrna.eu


OOO