zámek Klobouky u Brna

Městské muzeum Klobouky u Brna

Graficke pismenko První písemná zmínka o osadě Klobouky pochází ze 13. stol. Opat zábrdovického kláštera Ambrož z Telče nechal roku 1589 vystavět v Kloboukách renesanční rezidenci, sloužící potřebám konventu. V době baroka byla původní rezidence rozšířena západním směrem. Po zrušení zábrdovického kláštera v roce 1784 získal budovu zámku náboženský fond, v roce 1789 bylo kloboucké panství pronajato dvornímu radovi Dornfeldovi. Roku 1820 koupili panství bratři Augustin a Ignác, rytíři z Neuwallu, kteří zámecké interiéry klasicistně upravili. Později na zámku sídlil také vrchnostenský úřad, po zrušení poddanství v r. 1848 zde měla sídlo správa velkostatku. Zámek v roce 1881 koupil Josef Duffek z Ostrovačic a žil zde až do své smrti v r. 1922. Následujících deset let spravovala zámek Duffkova neteř, baronka Marie Mitisová, pro svého, tehdy ještě neplnoletého syna Oskara, dědice zámku. V roce 1921, ještě za života velkostatkáře Josefa Duffka, bylo do několika místností v přízemí zámku přestěhováno kloboucké muzeum, které však v roce 1932, kdy zámek koupilo město, bylo přestěhováno do dvorního traktu, do prostor bývalých sýpek, kde sídlí dodnes. Poslední majitelé zámek prodali v roce 1932 obci, jejímž účelům slouží i v současnosti.

 
Graficke pismenko Zámek je jednopatrová stavba tvořená hlavním vstupním traktem na severní straně klobouckého náměstí a bočním východním křídlem s původně hospodářskými přístavky.

Text: historie
10.10. 2006 - Pavel Vítek


OOO