zámek Klobouky u Brna

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámek dal r. 1589 vystavět opat zábrdovického kláštera jako renesanční rezidenci, v době baroka rozšířena. Po zrušení kláštera v r. 1784 získal zámek náboženský fond. Po r. 1820 interiéry klasicistně upraveny. R.1932 zámek koupilo město. Zámek slouží jako sídlo Městského úřadu, Městského muzea atp.
Hlavní obrázek místa
Hlavní průčelí
© Luděk Pitter 04/2006
Graficke pismenko Bývalý zámek tvoří celou severní stranu náměstí v Kloboukách, proto jej najdete poměrně snadno. Na soklu před hlavním vchodem do zámku - dnes na MěÚ Klobouky - stojí pozdně barokní socha sv. Jana z Nepomuku, která sem byla přemístěna se zámecké zahrady, kde původně stála. Nyní je bývalý zámek sídlem MěÚ Klobouky, ve dvorním traktu je umístěno muzeum a sídlí zde další firmy a instituce.
Jistě není bez zajímavosti, že v roce 1870 přišli do Klobouk za prací rodiče T. G. Masaryka. Jejich syn, později již i jako prezident, Klobouky opakovaně navštívil.
L.P., 13.8. 2006

  turistické

  V současnosti sídlí v budově zámku městský úřad, muzeum, knihovna, školní klub, advokátní kancelář, televizní studio, městská policie, veterinární ordinace a řada obchodů. Pod zámkem byla vybudována v 90. letech minulého stol. zámecká vinárna.
  E.H. - http://www.kloboukyubrna.eu, 20.8. 2013
  Kloboucké muzeum:
  Sbírky klobouckého muzea, pro veřejnost prvně otevřeného r. 1907, vznikaly postupně. Archeologie - na archeologických nálezech je možné sledovat kontinuitu osídlení Kloboucka od období paleolitu po středověk. Archeologická sbírka má na 660 exponátů.
  Národopis - Kolekci tvoří přibližně 2500 položek - oděvů a textilu, keramiky, kraslic, obrázků malovaných na skle, nábytek, zemědělské nářadí a náčiní, plastiky, hračky a

  E.H. podle http://www.kloboukyubrna.eu, 20.8. 2013

  historie

  První písemná zmínka o osadě Klobouky pochází ze 13. stol. Opat zábrdovického kláštera Ambrož z Telče nechal roku 1589 vystavět v Kloboukách renesanční rezidenci, sloužící potřebám konventu. V době baroka byla původní rezidence rozšířena západním směrem. Po zrušení zábrdovického kláštera v roce 1784 získal budovu zámku náboženský fond, v roce 1789 bylo kloboucké panství pronajato dvornímu radovi Dornfeldovi. Roku 1820 koupili panství bratři

  Pavel Vítek, 10.10. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  KOMPASS 1:50 000 (Geodézie ČS)

  Ukončená edice turistických map KOMPASS, 1:50 000, v roce 2006, Geodézie ČS.
  zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Břeclav  (BV)
  Klobouky u Brna