Graficke pismenko Klášter najdete v obci Chotěšov při silnici č. 26 z Plzně do Domažlic. Monumentální budova kláštera vynikne zejména při pohledu ze silnice od Dobřan.

 
Graficke pismenko Areál kláštera má rozlohu 68.644 m2. Budova klášterního konventu je čtyřkřídlá uvnitř s rajským dvorem. Hlavní dominantu tvoří jihovýchodní křídlo obrácené do zahrad. Obklopen je terasní zdí se dvěma věžemi. Při severovýchodní straně objektu se nachází farní kostel Narození Panny Marie. Klášter je v současné době majetkem řádu Navštívení Panny Marie a spravován obcí Chotěšov. Na současném špatném stavu kláštera se nejvíce podepsala doba kdy klášter sloužil armádě. V současné době je postupně rekonstruován a za zhlédnutí určitě stojí zrestaurovaná freska o velikosti 180 m2 v konventu kláštera.

Text: turistické
20.7. 2004 - L.P.