Stručné dějiny kláštera

Graficke pismenko Historie tohoto kláštera je vskutku pestrá.

 
Graficke pismenko Jeho založení se počítá někde kolem roku 1202 – 1210, ale nepochybně existoval již v roce 1213. Není pochyb, že jeho počátek je svázán z klášterem premonstrátů v Teplé.
 
Graficke pismenko Po pádu Přemysla Otakara II. Roku 1278 byl klášter spolu s kostelem poprvé vypleněn, ale v zápětí došlo k jeho opravě a roku 1282 byl znovu vysvěcen.
 
Graficke pismenko Významný rozkvět kláštera spadá do doby Karla IV, dochází k renovaci konventu a  přistavěn byl špitál. Vzrostlo majetkové držení kláštera a to z někdejších 30 vesnic na 56.
 
Graficke pismenko Husité se dostavili do Chotěšovského kláštera 18. ledna 1421. Klášter se nevyhnul vyplenění. Jeptišky se uchýlily do bezpečí plzeňských hradeb. Lepší časy zavládli až za vlády Ladislava Pohrobka, který premonstrátkám potvrdil 15. května 1455 dřívější výsady i majetek.
 
Graficke pismenko Další rozkvět kláštera nastal ne dlouho po stavovském povstání. Uskutečnili se nové stavby. Byl opraven a nove zřízen konventní chrám. Zbořeno a nově postaveno bylo proboštství.
 
Graficke pismenko V době třicetileté války žilo v klášteře jen 14 jeptišek, které utekly pod ochranu Plzně. Při válečných událostech té doby byl konvent znovu značně poškozen. Proto bylo rozhodnuto postavit konvent zcela nový. Stavba probíhala v letech 1638 až 1642.
 
Graficke pismenko Do dnešní vrcholně barokní podoby se konvent kláštera začal stavět roku 1734 položením základního kamene. Za otce tohoto skvostu je považován plzeňský architekt Jakub Auguston ml. . Roku 1756 byl konvent dokončen v celé své kráse.
 
Graficke pismenko Na základě reforem Josefa II byl klášter 22. března 1782 zrušen. Roku 1822 koupil chtěšovské panství kníže Karel Alexander Thurn – Taxis z Regensburgu. V roce 1838 vyhořely věže klášterního kostela a proto byl do základu zbourán.
 
Graficke pismenko Po roce 1878 se konventní budova dočkal nových nájemníku, byl jím řád Navštívení Pany Marie, který zde setrval až do roku 1950, kdy byl celý areál předán do užívání československé armádě, která jej opustila roku 1975. Od té doby se majitele mění.

Text: historie
12.6. 2004 - zdoroj kniha Chotěšov a jeho dominanta

tianDe Praha

Tato obec a klášter se nachází 20 km od Plzně. Dostanete se tam po silnici č 26 vedoucí z Plzně na hraniční přechod Folmavu. Železniční trať spojující Plzeň – Chotěšov – Domažlice má číslo 180. Za návštěvu nestojí jen samotný klášter ale i obec. Nejkrásnější pohled na klášter je ze středu obce kde …
turistické - Jan Michalíček

Pověst o jeptišce Gertrůdě

Jeptiška Gertrůda se dostala do kláštera nechtěně. Po čase se zde objevil její milenec. Zahradník který měl jako jediný muž mimo klášter možnost vstoupit přinesl milé Gertrůdě jeho dopis. V dopise byl vylíčen plán útěku se kterým Gertrůda samozřejmě souhlasila a tak jedné krásné noci utekli. Jejich…
pověsti - kniha Chotěšov a jeho dominanta
Klášter najdete v obci Chotěšov při silnici č. 26 z Plzně do Domažlic. Monumentální budova kláštera vynikne zejména při pohledu ze silnice od Dobřan. Areál kláštera má rozlohu 68.644 m2. Budova klášterního konventu je čtyřkřídlá uvnitř s rajským dvorem. Hlavní dominantu tvoří jihovýchodní křídlo…
turistické - L.P.
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu