hrad Lichnice

Lichtenburg
Zřícenina raně gotického hradu založeného ve 13. stol. jako královský hrad v místech hradiště Světlík. Od r. 1261 majetek Smila z Ronova. V 15. stol. rozšířen, často obléhán a dobyt. V 16. stol. byl za Trčků přestavěn. Po třicetileté válce opuštěn, po r. 1700 zříceninou.
Hlavní obrázek místa
© František Kinař 05/2017
Tento nádherný romantický hrad nesmí ujít žádnému, kdo cestuje směrem na Hradec Králové a vezme to trochu oklikou.
28.5. 2002

  turistické

  Turistické informace
  Vstupné činí 20,- Kč pro dospělé a 10,- Kč pro důchodce/děti. Pokladna se nachází přímo v areálu hradu na jeho protilehlé straně od vstupu. Nejlepší přístup na hrad je z vesničky Podhradí. Lze také zaparkovat v Třemošnici a kopec zdolat pěšky.
  Jan Večeřa , 13.6. 2015

  historie

  Stručná historie
  Předchůdcem hradu Lichnice bylo hradiště, které ve 2. pol. 12. st. vybudoval na velmi výhodném místě nazývaném Světlík, předek rodu Ronovců Smil. Podle tohoto místa získal Smil přídomek Světlík (Světlický). O Smilovi hovoří Dalimilova kronika jako o příteli Přemysla Otakara I. s nímž pobýval v letech 1193 – 1197 ve vyhnanství v Sasku. Když se v roce 1197 stal Přemysl Otakar I. králem, získal Smil a jeho synové Jindřich a Častolov úřady v

  Hibou, 15.12. 2004
  Smil z Lichtemburka (1243 – †1269)
  Od roku 1243 se pohyboval v družině Václava I. Spolu s Havlem z Lemberka a Borešem z Riesenberka stanul Smil na straně Václava I. v zápasu s jeho synem Přemyslem Otakarem. Kolem roku 1249 se Smil stává pánem rozsáhlého újezdu zahrnujícího jižní oblast Železných hor až ke klášteru žďárskému. V roce 1254 je v křížové výpravě do Prus na pomoc řádu německých rytířů. Jako člen poselstva do říše v roce 1256 získává svým turnajovým uměním erbovní

  svitek, Zdroj: Zdeněk Kalista: Cesta po českých hradech a zámcích, 1.5. 2014

  pověsti

  O původu jména Lichnice
  Lidoslav, mocný a zámožný Ronovec, vystavěl si hrad uprostřed rozsáhlých lesů, které byly tehdy plny zvěře. Častokráte sem zavítal na lov sám český kníže, když dlel návštěvou na Horách Kutných. Bylo to jednou na podzim, kdy oživly lesy loveckým ruchem. Honci prolézali husté porosty, nadháněli zvěř knížeti, který uměl mistrně stříleti kuší. Z houštiny se na něho vyřítil divoký kanec, vyplašený hlukem z brlohu. Kníže se chopil oštěpu a skolil jej

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Dívčí kámen
  Malí, bosí pasáčkové a pasačky z osady Podhradí, tísnící se k stráni pod Lichnicí, přibíhají vstříc návštěvníkům hradu a tak, jak to odposlouchali starým pamětníkům anebo slyšeli ve škole, odříkávají historii lichnického hradu. Nezapomenou ukázati místo, kde dal přísný pan Trčka z Lípy zazdíti svou choť Kateřinu z Kosti za to, že se mu stala nevěrnou, a ukáží i sklepení, v němž byla vězněna krásná majitelka nedalekého hradu Ohebu, která odmítla

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hrad
  zřícenina
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Chrudim  (CR)
  Podhradí