Moje místa 0

Graficke pismenko Zámek je dvoupatrový objekt s jedním kratším křídlem. Přiléhající hospodářský dvůr využívá zdejší zemědělské družstvo. Na budově lze spatřit mnoho zachovalým stavebních prvků. Vstup je orámován bosovaným portálem se znakem Jiřího Kořenského z Terešova a jeho manželky Kristýny z Dráchova. Na několika místech vidíme zbytky renesančních sgrafit. Nádvorní strana je zdobena arkádami, které však byly v 19. století zazděny. Vynikají tu ovšem sluneční hodiny jako součást fresky Panny Marie. Vížka, která zámek ukončuje na severozápadní straně, obsahovala také kapli zasvěcenou sv. Bernardovi (zřízena kolem 1650).

 
Graficke pismenko Před zámkem stojí barokní socha Immaculaty a rostou dva vysoké památné zeravi. Několik dalších památných jehličnanů potom obklopuje mohutnou budovy sýpky na druhé straně silnice.

Text: popis
31.1. 2004 - Jiří Cukr, redakce hrady.cz (Za)

tianDe Praha

Komařický zámek je v jádře gotickou tvrzí, jejíž přestavbou v letech 1565 – 1566 vzniklo dnešní renesanční sídlo. Tehdy Komařice patřily Kořenským z Terešova. Zámek v roce 1598 vyhořel a v roce 1621 tu opět plápolaly ohnivé plameny – do stavby totiž uhodil blesk. Kořenští zpustlý zámek raději prodal…
historie - Jiří Cukr, redakce hrady.cz (Za)

I. Popis a dějiny.

Od Svin a Borovan na východ jest krajina hornatá a lesnatá, v jejíchžto údolích prastaré vesnice se nacházejí. K těm příčísti jest též ves Komařice na boku ostrohu, který mezi dvojím údolím vybíhá, rozloženou. Nade vsí jest dvůr a při něm tvrz, v 16. století v úpravný zámek v čistém ušlechtilém sloh…
historie - August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého III.

2. Rodinné příběhy.

Nejednou jsme v těchto knihách na to ukazovali, jak předkové naši na čerstvém vzduchu žijíce a zdravím překypujíce bujností unášeti se dávali a nezřídka takových výtržností se dopouštěli, že my nyní se nim divíme. Neb naše pokolení nedává zášť, nepřátelství tak upřímným a hrubým způsobem znáti, jako…
historie - August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého III.
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu