Kořenští z Terešova v l.1565–1566 přestavěli původní tvrz na renesanční zámek. V r.1598 a 1621vyhořel. R.1623 zpustlý zámek prodán vyšebrodskému klášteru. Později sloužil jako sklady, škola, byty či pohostinství.
Hlavní obrázek místa
Pohled z návsi
© Jiří Cukr, 01/2007
Graficke pismenko Obec Komařice se stejnojmenným zámkem se vypíná na kopci nad údolím řeky Stropnice uprostřed tzv. Doudlebska, kraji mezi Českými Budějovicemi, Trhovými Sviny, Ledenicemi a Velešínem. Co by kamenem dohodil je odtud proslulé poutní místo Římov.
Jiří Cukr, 31.1. 2004

  historie

  Komařický zámek je v jádře gotickou tvrzí, jejíž přestavbou v letech 1565 – 1566 vzniklo dnešní renesanční sídlo. Tehdy Komařice patřily Kořenským z Terešova. Zámek v roce 1598 vyhořel a v roce 1621 tu opět plápolaly ohnivé plameny – do stavby totiž uhodil blesk. Kořenští zpustlý zámek raději prodali vyšebrodskému klášteru; stalo se tak roku 1623. V minulém století sloužil různým podnikům a institucím např. jako sklady, byla zde však také škola,

  Jiří Cukr, redakce hrady.cz (Za), 31.1. 2004
  I. Popis a dějiny.
  Od Svin a Borovan na východ jest krajina hornatá a lesnatá, v jejíchžto údolích prastaré vesnice se nacházejí. K těm příčísti jest též ves Komařice na boku ostrohu, který mezi dvojím údolím vybíhá, rozloženou. Nade vsí jest dvůr a při něm tvrz, v 16. století v úpravný zámek v čistém ušlechtilém slohu renaissančním přeměněná. Nemaje již ohrady, přístupen jest zámek ze dvou stran: ze strany dvora, kdež se potěšíme spanilou jeho způsobou, i z druhé

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého III., 5.3. 2017
  2. Rodinné příběhy.
  Nejednou jsme v těchto knihách na to ukazovali, jak předkové naši na čerstvém vzduchu žijíce a zdravím překypujíce bujností unášeti se dávali a nezřídka takových výtržností se dopouštěli, že my nyní se nim divíme. Neb naše pokolení nedává zášť, nepřátelství tak upřímným a hrubým způsobem znáti, jako se stávalo na onen čas, poněvadž vyšší civilisace všechny formy pronášení a projevování citův měnívá a ušlechťuje; na místo kordův, tesákův a kyjův

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého III., 5.3. 2017

  popis

  Zámek je dvoupatrový objekt s jedním kratším křídlem. Přiléhající hospodářský dvůr využívá zdejší zemědělské družstvo. Na budově lze spatřit mnoho zachovalým stavebních prvků. Vstup je orámován bosovaným portálem se znakem Jiřího Kořenského z Terešova a jeho manželky Kristýny z Dráchova. Na několika místech vidíme zbytky renesančních sgrafit. Nádvorní strana je zdobena arkádami, které však byly v 19. století zazděny. Vynikají tu ovšem sluneční

  Jiří Cukr, redakce hrady.cz (Za), 31.1. 2004

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   České Budějovice  (CB)
  Komařice