Graficke pismenko Dochované písemné zprávy o tvrzi a osadě Malá Skalice, které se nacházejí na pravém břehu řeky Úpy, jsou značně kusé. Maloskalické zboží bylo totiž zapsáno v zemských deskách které v 16. století zničil požár.

 
Graficke pismenko Majitelem maloskalské tvrze byl roku 1363 Nevlas ze Skalice. V průběhu 14. až 17. století byla tvrz v majetku několika vlastníků. Posledním známým byl od roku 1634 Octavio Piccolomini de Aragona. Pravděpodobně za třicetileté války, asi v  roce 1639 při vypálení České Skalice Švédy, tvrz zanikla. Kdy se tak přesně stalo, není známo. Poslední zbytky tvrze byly zničeny v letech 1822 – 1826.
 
Graficke pismenko Tehdy z rozvalin kamenného zdiva byl u císařské silnice postaven zájezdní hostinec U bílého lva a na zdech bývalé tvrze byla postavena klášterní budova s kaplí.
 
Graficke pismenko V letech 1980-1983 při archeologickém průzkumu v areálu bývalého tvrziště odhalena kruhovitá část mohutné věže. Jednalo se o válcovitou stavbu z neomítnutého lomového kamene. V roce 1985 byly pak nalezeny zbytky kamenného zdiva druhé válcovité věže.

Text: historie
13.2. 2007 - Pavel Vítek