Pátek, 27. listopad 2020. Svátek slaví Xenie, zítra Rene

Loupežníci

Graficke pismenko Bujarý syn šlechtice Moora Karel vedl v Lipsku nevázaný studentský život, pročež na něho otec velmi zanevřel. Když přešla jeho bouřlivá léta, rozhodl se, že se vrátí na otcovský statek, který mu měl jako prvorozenému synu připadnouti, a že se oddá spořádanému životu. Těšil se na shledání s Amalií, svou příbuznou, jež dlela na jeho rodném hradě a k níž ho poutalo pouto něžné lásky. V duchu se viděl šťastným a blaženým po jejím boku uprostřed rozsáhlých, zelených hájů. Čekal jen na odpověď svého otce, jemuž poslal dopis s prosbou o odpuštění a o dovolení, aby se směl navrátiti domů.

 
Graficke pismenko Dopis se dostal do rukou jeho mladšího bratra Františka, nehezkého, potměšilého mladíka, který ve svém zrádném srdci zatoužil po otcovských statcích. I provedl František hnusný čin: podvrhl dopis, přečetl otci domnělý list přítele z Lipska, v němž je Karel líčen jako prostopášník a zločinec, který je stíhán zatykačem pro svoje zlé skutky, pro něž není déle hoden nésti jméno Moorů.
 
Graficke pismenko Otec velmi miloval Karla a byl by mu ze srdce rád odpustil mladistvé poblouznění, avšak po této zprávě potlačil své city a syna se zřekl. František to oznámil bratrovi dopisem a připojil pohrůžku, vrátí-li se na otcovský zámek, že tu bude vsazen do vězení a držen v něm tak dlouho, až mu narostou vlasy jako orlí peří a nehty jako dravčí spáry.
 
Graficke pismenko Karel byl touto domnělou tvrdostí otcova srdce tak zdrcen, že mu list vypadl z ruky. Jeho nevázaní přátelé, z jichž středu se hodlal vymaniti, chopili se této příležitosti a přemluvili Karla, aby se s nimi vydal na loupež do Čech.
 
Graficke pismenko Zanevřev na svět stal se Karel obávaným vůdcem lupičů, tygrem v podobě lidské, který nešetřil nikoho, pálil a vraždil bez milosti a slitování.
 
Graficke pismenko Konečně se vypravila hotovost zemská proti bandě, zahnízděné v lesích poblíž českých hranic. Obklíčila loupežníky, vypravila k nim kněze se vzkazem, že budou propuštěni na svobodu, jestliže vydají svého náčelníka. Lupiči odmítli tak učiniti. V krvavé šrůtce se probili z obklíčení, uprchli k Dunaji a tam se utábořili. Karel přísahal svým druhům, že jich nikdy neopustí, že se nikdy nevzdá jejich řemesla.
 
Graficke pismenko Tady se k nim přidal mladý šlechtic Kosínský, jenž byl knížetem nespravedlivě připraven o otcovské dědictví, oloupen o svoji snoubenku Amalii a vyhnán ze země. Bezpráví, které na něm bylo spácháno, přivedlo ho v řady nepřátel a škůdců lidstva.
 
Graficke pismenko Jméno dívky, jež vyřkl mladý rytíř, připomnělo Moorovi jeho vzdálenou milenku, o níž neměl žádných zpráv. I rozhodl se, že se – děj se, co děj – vydá na cestu k rodnému hradu, aby spatřil Amalii i svého otce.
 
Graficke pismenko František Moor dopustil se mezitím dalšího hanebného skutku. Oznámil otci, že bratr Karel zahynul, a když otec, dotčen touto zprávou, upadl v bezvědomí, dal ho za živa pohřbíti.
 
Graficke pismenko Starý sluha osvobodil nebohého starce z rakve, živil ho tajně v úkrytu věže a udržoval ho při životě.
 
Graficke pismenko Karel přitrhl s lupičskou bandou k hradu a vyslal do něho na zvědy Kosínského. Potom vešel sám do svého domova, aniž se dal poznati, a pohlédl na obraz svého otce, o němž slyšel zprávu, že je mrtev. Shledal se tu s Amalií, dověděl se, že ho nadále miluje, ačkoliv se jeho bratr František pokouší její srdce oblouditi a získati ji pro sebe.
 
Graficke pismenko František poznal v tajemném návštěvníku svého bratra Karla a pokusil se jej odpraviti. Jeho úklady však byly zmařeny. Potom chtěl Karel odtáhnouti od hradu, náhodou však objevil skrýši, v níž byl ukrýván jeho otec. Tu vzplálo jeho srdce spravedlivým hněvem proti ukrutníkovi. Loupežníci se obořili na hrad, chtěli potrestati zrádného bratra. Avšak jeho druhové mu připomněli přísahu, kterou jim kdysi složil, a vložili mezi milence meč.
 
Graficke pismenko Karel Moor, nevida východisko ze spárů osudu, vyhověl přání zoufalé Amalie a usmrtil ji vlastní rukou. Potom se vydal dobrovolně v ruce soudců.

Text: pověsti
4.11. 2002 - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.