Renesanční venkovský zámeček se sgrafitovou výzdobou a zajímavými klenbami. Do stavby je pojata část staré tvrze. Jan Blahoslav Bílský z Kaříšova přestavěl zámek do dnešní podoby v r. 1592. Dnes slouží zámeček obci jako mateřská škola.
Hlavní obrázek místa
pohled od jihu
© Pavel Zany Komárek 21.6.2003
Graficke pismenko Osada Jaroměřice vznikla snad již ve 12. století jako jeden ze statků pražského biskupství. Teprve na počátku století 16., kdy se stala centrem samostatného panství, byly podmínky pro vznik jednoduché tvrze. Ta sloužila jako rezidence svých majitelů (Bílští z Kařišova, Zástřizlové, Šubířové z Chobyně) až do roku 1735. Poté sloužil k nejrůznějším hospodářským účelům (např. palírna), po roce 1945 slouží potřebám obce.
26.1. 2004

  historie

  Ves náležela od nepaměti pražskému biskupství (odtud i název po pražském biskupovi Jaromírovi). Roku 1381 se tu připomíná Mikšík a roku 1399 Kroupa z Jaroměřic. Další zprávy pocházejí až z počátku 16. století. Roku 1510 ves dostal zástavou od krále Vladislava II. Jagellonského Petr Šedík z Kunčiny. Ten tu také asi dal zbudovat tvrz. Roku 1541 tu sepsal svou poslední vůli, což předpokládá, že tu měl své vladycké sídlo. Za Jana Blahoslava

  Michal Schuster , 18.5. 2009

  pověsti

  Pověst o zlém přízraku Bešterencovi
  Na zámku a v tajných chodbách vedoucích ze zámku se za nocí zjevoval přízrak bezhlavého rytíře Bešterence. Pověst vznikla asi jako připomínka nějakého zlého panského úředníka či drába.
  Michal Schuster , 18.5. 2009

  popis

  Jednoduchá obdélná budova září obnovenou sgrafitovou fasádou s geometrickými i figurálními motivy.
  26.1. 2004
  Valeně klenutý sklep a podstatná část tvrze se dochovaly dodnes ve hmotě zámku a pod ním. Budova tvrze se skládala ze tří téměř čtvercových prostor o straně kolem 5,5 m, celý palác měl rozměry téměř 20x7,5 m. Za Jana Blahoslava Bílského z Kaříšova byla pak roku 1592 tvrz přestavěna na renesanční zámek. Při přestavbě byla původní tvrz využita jako západní nejužší trakt ze tří, které zámek má. Navíc k němu přistavěl drobný obdélný přístavek. Z

  Michal Schuster , 18.5. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Svitavy  (SY)
  Jaroměřice
  Načítám seznam míst