hrad Kyšperk

Supí hora, Geiersberg; Unčín

Graficke pismenko Hrad Kyšperk byl pravděpodobně založen z pověření krále Jana Lucemburského Otou z Bergova, který se připomíná jako držitel hradu roku 1319. Roku 1330 prodali páni z Bergova Kyšperk pražskému biskupovi Janu IV. z Dražic, za nějž zde byly provedeny první významnější stavební úpravy, archeologicky doložené. Až na konci 14. století za arcibiskupa Jana z Jenštejna, který se sem poté roku 1393 uchýlil do ústraní před hněvem krále Václava IV., došlo k  velké přestavbě hradu, při níž vznikla východní velká obytná věž a dosud blíže nelokalizovaná kaple a bylo upraveno i jádro hradu. Písemné prameny uvádějí, že celkové náklady spojené s těmito pracemi dosáhly tehdy značné sumy 1500 kop českých grošů.

 
Graficke pismenko Ve 20. letech 15. století se hrad stal šlechtickým majetkem a roku 1428 se jej neúspěšně pokusilo dobýt husitské vojko. O pět let později hrad dobyl pověstný husitský válečník Jakoubek z Vřesovic, který za husitských válek značně zbohatl a získal rozsáhlý majetek. On i jeho potomci si zvolili hrad Kyšperk jako hlavní sídlo a dokonce se začali psát z Kyšperka. Albrecht z Kyšperka prodal kolem roku 1520 hrad i s celým panstvím krupské pošlechtěné měšťanské rodině Glaců ze Starého Dvora (Glatz von Althof) a když o šest let později hrad za Jana Glace prý díky neopatrnému výstřelu z jeho pušky do základů vyhořel, byl posléze ponechán svému osudu a pomalu zpustl. Sídlo panství bylo pak přeneseno na soběchlebskou tvrz. Poslední dobrodužnou epizodou v historii hradu byl rok 1632, kdy se ve starých zříceninách bránili Sasové proti vojsku císaře Ferdinanda.
 
Graficke pismenko Na počátku 20. století byl areál hradu upravován z iniciativy místního horské spolku; bylo vyčištěno podzemí hradního jádra, v němž také vznikla vyhlídková terasa, a došlo k úpravě cest a prostoru bývalého nádvoří. V současné době je ovšem celý prostor opět značně zarostlý a v neudržovaných zříceninách. Stav hradu se snad zlepší po jeho plánovaném odkoupení (jaro 2016?) městem Krupka, které jej plánuje zařadit do některé z připravovaných naučných stezek.

Text: historie
20.1. 2006 - © Kol. (in Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy), doplněno redakcí


OOO