V písemných pramenech se hrad nevyskytuje, ani jeho jméno tedy nemusí být původní. Podle nálezů lze existenci hradu zařadit do 14. a první poloviny 15. století, z historických souvislostí lze uvažovat o jeho založení mezi lety 1320-35.
Hlavní obrázek místa
vnější líc jižní obvodové hradby jádra
© Pavel Zany Komárek 27.10.2002
Graficke pismenko Od železniční zastávky Jindřichov na Moravě jděte po silnici směr Hanušovice. Pod hradním vrchem přejděte po železničním přechodu přes trať a vydrápejte se až na vrcholek.
Jan Laurýn, 3.12. 2007

  historie

  V písemných pramenech se hrad nevyskytuje, ani jeho jméno tedy nemusí být původní. Podle nálezů lze existenci hradu zařadit do 14. a první poloviny 15. století, z historických souvislostí lze uvažovat o jeho založení mezi lety 1320 - 1335 v souvislosti se zbudováním nedalekého hradu Kolštejna loupeživými Wüstehuby. Při vykopávkách nalezené věci datují vznik hradu do poloviny 14. století a jeho zánik do poloviny 15. století.
  Pavel Zany Komárek podle M. Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri, Praha 2001, 22.1. 2004

  popis

  Zbytky hradu Pleče je možné nelézt na východním konci úzkého ostrohu nad soutokem potoka Staříče a říčky Branné. Úzká a jen 5 m široká přístupová šíje ostrohu je přeťata příkopem, za kterým bylo umístěno asi 25 m dlouhé předhradí obdélníkového půdorysu. Celé přehradí bylo obehnáno palisádou a veškerá zástavba byla pouze dřevěná. Ze severovýchodního nároží předhradí vybíhá val, vymezující severní rameno šíjového příkopu širokého 10 – 15 m.

  21.4. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Šumperk  (SU)