hrad Zítkov

Choceňský hrad
Jméno Zítkov je nepochybně novověkým označením hradu. Nejspíše se jedná o Nový hrad, založený Karlem IV. nebo Janem Pyknou z Lichtemburka, který ho držel v r. 1388. K zániku hradu muselo dojít záhy, na počátku 15. století ho nahradila tvrz v Chocni.
Hlavní obrázek místa
jádro přes druhý šíjový příkop
© Pavel Zany Komárek 30/3/2002
Graficke pismenko Hrad je volně přístupný, vede kolem něj červená turistická značka z Chocně do Čermné nad Orlicí. Přestože je evidovanou arecheologickou památkou, je v posledních letech soustavně poničován terénními motocykly, které v lese natož na hradě nemají co dělat
Zany, 18.12. 2004

  turistické

  Zítkov se nachází na kopci hned nad lávkou přes řeku Orlici, tj. asi o půl kilometru proti proudu (blíže k Chocni) než je nakresleno na mapách, tuším, že přes něho vede červená turistická značka z Chocně na Darenici (původně hradiště). Mezi Zítkovem a Darebnicí je po pravé straně hradiště Hlavačov (příkop cca 6m hluboký).
  26.4. 2006

  historie

  dějiny hradu
  V těsném okolí Chocně je několik opevněných lokalit, jejichž vzájemné vztahy a souslednost jejich existence je prozatím nejasná. Jednou z nich je i hrad Zítkov nacházející se ve svahu nad železniční tratí severozápadně od Chocně. Díky nejednoznačným pojmenováním nelze přesně určit, které z historických zpráv se vztahují k Zítkovu a které k dalším opevněným lokalitám v jeho okolí. Choceňské panství patřilo v první třetině 14. století Mikuláši z

  Zany, 20.1. 2004
  popis hradu
  Hrad Zítkov se nachází na hraně terasy na protáhlé ostrožně orientované ve směru severozápad-jihovýchod. V nejužším místě jej od zbytku ostrožny odděluje strž rozšířená v šíjový příkop. Za ním se nachází předhradí, v jehož čele je výrazná oválná vyvýšenina s okrouhlou prohlubní na vrcholu – zbytek opevnění (snad věže) chránícího vstupní bránu. Plocha předhradí je rovná bez viditelných stop zástavby, pouze nízký valovitý útvar na severozápadě

  Zany, 18.12. 2004

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hrad
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Ústí nad Orlicí  (UO)