zámek Hořovice

Starý zámek

Graficke pismenko Návštěvníci mířící do Hořovic zpravidla nezapomenou navštívit místní zámek (Nový zámek). V Hořovicích stojí však ještě jeden zámek, tzv. Starý zámek, a to jen asi 300 m od zámku nového směrem od města k nemocnici, v mírném stoupání vlevo od silnice, hned v první zatáčce. Při vstupu do areálu nebudete mít pocit, že na této rovině stával hrad, ale pokud se projdete okolo areálu, uvidíte, že stával na prudce se zvedající stráni nad Červeným potokem.

 
Graficke pismenko Původně gotická tvrz je připomínána již ve 13. stol. Nejspíše se jednalo o královský hrad. Majitelem byli pánové ze Žerotína a koncem 14. stol. král Václav IV. Bývalý hrad je uváděn uváděn jako jedno ze tří možných rodišť českého krále Jiřího z Poděbrad (1420-1471).
 
Graficke pismenko Koncem 15. stol. byla tvrz přestavěna na zámek, z této doby zůstaly zachovány zbytky ostění pozdně gotických portálů ve sklepě. Od roku 1525 byli majiteli pánové z Říčan. Zámek později dědictvím připadl hrabatům z Vrbna a ti postavili zámek nový a starý byl využíván již jen jako úřední budova. Poslední šlechtický majitel Jindřich hrabě Schaumburg v roce 1929 prodal zámek státu. Od státního podniku Vojenské lesy jej odkoupilo r. 2012 město Hořovice. Dne 13.9.2013 byla slavnostně otevřena v zámku galerie, která vznikla propojením dvou zámeckých bytů. Galerie byla otevřena vernisáží výstavy obrazů hořovického učitele a malíře Václava Živce, hybatele hořovické kultury před 120 lety.

Text: historie
10.1. 2004 - Luděk Pitter, doplněno redakcí podle http://mistnikultura.cz