Terénní pozůstatky tvrze, doložené k r. 1418 za Lvíka z Jivjan. Roku 1573 se při prodeji poplužního dvora a vsi uvádí tvrz jako opuštěná. Dochovalo se jádro tvrze na pahorku chráněném rybníky a vodním příkopem s valy, zbytky zdiva již nejsou patrny.
Hlavní obrázek místa
Tvrziště je dodnes chráněno rybníčkem
© Filip Matoušek 12/2003
Graficke pismenko Pěkně zachovalé tvrziště spolu se zbytky zaniklé středověké vsi najdete na Rokycansku nedaleko Zbiroha, přesněji v pěkném údolí poblíž vesnic Plískova a Chotětína, a bezpečně Vám k němu zavede turistická značka.
Filip Matoušek, 11.4. 2005

  historie

  Osada Rovný se poprvé uvádí v roce 1367, ale první výslovná zmínka o zdejší tvrzi pochází až z roku 1418, kdy zde sídlil Lvík z Jivjan. Další historické zprávy jsou velmi neúplné a víme jen, že ještě roku 1573 byla tvrz Rovný s dvorem prodávána. Je však možné, že již v této době nebyla tvrz obývána. V 16. století totiž odlehlá ves postupně upadala a k jejímu definitivnímu opuštění došlo za třicetileté války. V 17. století se již uvádí pouze dvůr

  ©Jan Anderle (in Encyklopedie českých tvrzí, II. díl, ARGO 200), 11.4. 2005
  Zaniklá ves Rovensko s dvorem, mlýnem a vodní tvrzí Rovným stávala asi 1 km západně od Plískova, v údolí jednoho z levých přítoků Zbirožského potoka, mezi dvěma rybníčky. Dnes je tu les, ale místu se dosud říká v Rovensku nebo Na starém Rovně. Z nepatrných pozůstatků, které se po tvrzi dodnes zachovaly, tj. základů zdí, sklepů a valů, usoudil A. Sedláček, že byla vybudována na půdorysu přesného obdélníka, obehnaného hradbou. V jeho západní

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Západní Čechy, 28.6. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Rokycany  (RO)
  Plískov