Poklad v Máselnicové studánce

Graficke pismenko V pověsti se praví, že Pfaffenschlag rozbořili Švédové za třicetileté války. Když se vojska blížila k vesnici, obyvatelé se rozhodli všechny své peníze a cennosti vůbec před Švédy schovat. Pak ať si zatracení žoldáci hledají, kde chtějí – poznají, že vesničané jsou chudí, a tak potáhnou dál, domnívali se obyvatelé. Sebrali tedy všechny zlaťáky, groše, korálky, prstýnky, křížky i perličky, co jich kde bylo, nasypali je do máselnice ( a představte si, že byla těch pokladů plná ) a pořádně ji zavřeli. Ale teď – kam s ní? Zakopat v lese? Ne, to je příliš nejisté, třeba by ji, až vojáci odtáhnou, nenašli! Nebo ukrýt v dutině stromu? Ale to by bylo stejné, a navíc by poklad mohl někdo náhodou objevit. Ale pak na to vesničané přišli. Drahocennou máselnici spustili do obecní studně. Tam na ni vojáci nepřijdou. Pravda, úkryt byl dokonalý, žoldáci poklad skutečně nenašli, ale jen tak neodtáhli. Vesnici vypálili, zbytky srovnali se zemí, většinu obyvatel pobili a ti, kterým se podařilo uprchnout, se už nikdy nevrátili.

 
Graficke pismenko Každého dne přesně o půlnoci vyjede ze starého domu na slavonickém náměstí formanský vůz. Je to přízrak stejně jako statní valaši, kteří ho táhnou. Vůz jede ke kostelu, tam se otočí kolem morového sloupu a namíří si to k Dačické bráně. Pak jí projede a tryskem se pustí z města směrem, kde ležela zbořená ves. Tam dorazí až k máselnicové studánce – a beze stopy zmizí. Svou každonoční jízdu bude provádět tak dlouho, dokud poklad zůstane v máselnici a ve studánce.
 
Graficke pismenko Zajisté, ani tato pověst nepostrádá recept na získání pokladu. Jenže to není tak úplně jednoduché. Především se musí najít naprosto poctivý slavonický občan. Za druhé si musí počkat na Květnou neděli, neboť to je jediný den, kdy jsou tajemné síly ochotny poklad vydat. A konečně za třetí ten občan má býti nadmíru poučeným. Musí totiž doslovně znát starou formuli, kterou vysloví, až tajemný vůz přijede na tajemné místo máselnicové studánky.

Text: pověsti
3.1. 2004 - Jiřina Doležalová, Tajemné stezky. Jižní Čechy. 2003