Graficke pismenko Toto místo bylo pravděpodobně osídleno již Slovany, ale původní sídliště zaniklo někdy v průběhu 12. století. Slavonický farář na jeho místě na konci 13. století nechal postavit novou kolonizační vesnici, která byla nazvána Pfaffenschlag. Osada však nepřežila dobu husitských válek. Současný rybník pochází až z roku 1483, kdy ves již padesát let neexistovala.

 
Graficke pismenko Vesnice se skládala z více jak deseti usedlostí, které byly uspořádány ve dvou řadách. Každá stála na jednom břehu potoka, který tak vlastně protékal návsí. Domy byly stavěné z kamene, navazovaly na ně hospodářské objekty a u některých byly zjištěny podzemní sklepní prostory ( až třicet metrů dlouhé ).
 
Graficke pismenko Návštěvník zde má možnost prohlédnou si základy všech stavení a prozkoumat dispozici středověkých obytných objektů. Takováto lokalita má nejenom republikový, nýbrž celoevropský význam.
 
Graficke pismenko Okolím probíhala ve třicátých létech minulého století linie pohraničního opevnění.

Text: historie
3.1. 2004 - Jiří Cukr