Graficke pismenko Keltové dosáhli svého vrcholného rozvoje ve 2. století př. n. l., razí mince, kovají zbraně a tvoří šperky. Vznikají i mohutná opevněná hradiště (oppida), Závist na Zbraslavi, Hrazany, Zvíkov a kultovní místa, Mšecké Žehrovice a Kounov u Rakovníka. Mezi nevýznamnější památky patří bezesporu Závist nad Zbraslaví, jedno z největších keltských hradišť ve střední Evropě a kounovské kamenné řady, ve střední Evropě svého druhu jediné a jedinečné, které připomínají svým uspořádáním řady menhirů v bretaňském městě Carnac a získaly tak označení český Carnac. V posledním století př. n. l. však Keltové ztrácejí vládu nad územín Čech vlivem expanze Germánů.

Text: historie
21.1. 2005 -

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182